Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

?       Η παρούσα ιστοσελίδα  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων  (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

?       Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν προβλήματα κατά την επίσκεψη - χρήση δικτυακών τόπων, στους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει, η ευθύνη αφορά αποκλειστικά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

?        Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας  και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης για οποιονδήποτε, ούτε πραγματοποιείται για διαφημιστικούς λόγους ή με άμεσο ή απώτερο σκοπό κάποιο οικονομικό όφελος.

?       Εάν μέσω της ιστοσελίδας μας θίγονται, χωρίς πρόθεση, πνευματικά δικαιώματα ή δημιουργείται κάποια ενόχληση, παρακαλούμε να προβείτε σε άμεση ενημέρωση (μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία»), για τη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων.

?        Αν κάποιος δεν επιθυμεί να υπάρχει υπερσύνδεσμος (link) προς την ιστοσελίδα του ή προς το πνευματικό του δημιούργημα, οφείλει να επικοινωνήσει (μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία»), για να διαγραφεί ο συγκεκριμένος υπερσύνδεσμος  (link).

?       Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων η ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Συνεπώς, καμιά ευθύνη δε φέρει για τυχόν βλάβες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στους υπολογιστές των επισκεπτών-χρηστών και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει το κόστος των ζημιών που ενδεχομένως θα προκληθούν.

?        Ο,τιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες- χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας  δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών- επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της παρούσας ιστοσελίδας.