Έκθεση
οίκαδε Πάνω Σχόλιο resume curriculum

Σεβασμός - Σχέσεις ανάμεσα στις γενιές - Νέοι και πρεσβύτεροι

 

Σε οποιοδήποτε δοκίμιο σχετικό με τους νέους, προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του θέματος, θα πρέπει να αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες της νεανικής ηλικίας.

  1. Έντονες σωματικές και ψυχικές αλλαγές
  2. Ψυχολογική αστάθεια
  3. Ευαίσθητος συναισθηματικός κόσμος
  4. Ζωτικότητα και σωματική ευεξία
  5. Ορμή για δράση 
  6. Απειρία και περιέργεια

Η αιτιολόγηση της νεανικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα αυτών των ιδιαιτεροτήτων γίνεται ευκολότερη.

Αυτό δε σημαίνει ότι, ειδικά όταν πραγματευόμαστε προβλήματα της νεανικής ηλικίας, δεν θα πρέπει να αναφερθούμε και στους άλλους παράγοντες (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία).

Στους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να αναζητήσουμε και τις λύσεις, τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Μεγάλη είναι η σημασία της συμπεριφοράς των μεγάλων, γονιών, δασκάλων, πολιτικών, ανθρώπων του πνεύματος, προς το νέο άνθρωπο, ο οποίος καλείται να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του, να γίνει κοινωνικός, να ωριμάσει και να προσαρμοστεί ομαλά στο περισσότερο απαιτητικό περιβάλλον των ενηλίκων. Η έλλειψη αξιοκρατίας, τα προβλήματα ανεργίας, η μετριότητα της πολιτιστικής ζωής αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες, εμπόδια που πρέπει ξεπεραστούν και με τη βοήθεια των μεγάλων αλλά και με την προσωπική προσπάθεια του κάθε νέου ξεχωριστά, που κι αυτός βαρύνεται με ένα μεγάλο μέρος ευθύνης.