Lectio 26
οίκαδε Πάνω Lectio 27

ΜΑΘΗΜΑ  XXVΙ (26o)

Ο Πλίνιος αναγγέλλει ένα θλιβερό γεγονός

Παραθετικά του Επιθέτου

Θετικός (π.χ.: pulcher - ωραίος)
Συγκριτικός (pulchrior - ωραιότερος)
Υπερθετικός (pulcherrimus – ο πιο ωραίος)

I.  Θετικός 

Όταν θέλουμε να δηλώσουμε την ιδιότητα (δίχως σύγκριση)·  π.χ.: altus – ψηλός
Hic mons altus est. – Αυτό το βουνό είναι ψηλό.

II.Συγκριτικός

 Για τη σύγκριση δύο μεγεθών, π.χ.: altior - ψηλότερος

Hic mons altior est quam ille.

Αυτό το βουνό είναι ψηλότερο από εκείνο

Hic mons illo (Abl.) altior est.

III.  Υπερθετικός

Ο Υπερθετικός χρησιμοποιείται για τη σύγκριση τριών τουλάχιστον μεγεθών και δηλώνει τον ύψιστο βαθμό. π.χ.: maximus - μέγιστος.
Hic mons est altissimus. - Αυτό το βουνό είναι το ψηλότερο από όλα.

Σχηματίζονται με τη ρίζα του επιθέτου και την κατάληξη –ior, - ius -issimus

Επίθετα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

alt-us, -a, - um trist-is, -is, -e

alt- ior, -ius

alt-issimus

Επίθετα σε -er

pulch-er

ωραίος

pulchr- ior, -ius

ωραιότερος

pulcherrimus

ο πιο ωραίος

facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis

facilis

facil- ior, -ius

facil-limus

 

pius

magis pius

maxime pius

Ο δεύτερος όρος σύγκρισης στα λατινικά εκφέρεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: Είτε μπαίνει μετά το quam ("από…") στην ίδια πτώση (ille) με τον πρώτο όρο (mons) είτε πριν από το συγκριτικό σε αφαιρετική (illo).

·         quam
Το
quam μεταφράζεται "από".
Ego maior sum quam tu. – Είμαι μεγαλύτερος από σένα.
Hasta longior est quam gladius. – Ένα δόρυ είναι μεγαλύτερο από ένα σπαθί.
plus quam perfectum – περισσότερο από συντελεσμένος (=Υπερσυντέλικος)
πριν από το συγκριτικό σε αφαιρετική:
sole clarior – ηλίου φαεινότερον, melle dulcius – γλυκύτερος από μέλι

Ablativus mensurae

multo maior – πολύ μεγαλύτερος

paulo post – λίγο αργότερα

aliquanto melior – λίγο καλύτερα

 

Κλίση παραθετικών

 

m

f

n

m

f

n

Nominativus

longior

longius

longiores

longiora

Genetivus

longioris

longiorum

Dativus

longiori

longioribus

Accusativus

longiorem

longius

longiores

longiora

Ablativus

longiore

longioribus

Παραθετικά επιρρημάτων

Επιρρήματα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

long- e

long-ius

long-issime

brev- iter

brev-ius

brev-issime

vehementer

vehementius

vehementissime

saepe

saepius

saepissime

diu

diutius

diutissime

valde

magis

maxime

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

I.                   Παραθετικά

Επίθετα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

modestus

modest-ior, -ius

modest-issimus

suavis

suav-ior, -ius

suav-issimus

cruentus

cruent-ior, -ius

cruent-issimus

fortis

fort-ior, -ius

fort-issimus

 

II.                Επιρρήματα

Επιρρήματα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

immens- e

immens -ius

immens -issime

aequ- e

aequ-ius

aequ- issime

mirabil-iter

mirabil-ius

mirabil-issime

simil-iter

simil-ius

simil-lime

constant-er

constant-ius

constant-issime

III.             Κλίση παραθετικών

 

m

f

n

m

f

n

Nominativus

dignior

dignius

digniores

digniora

Genetivus

dignioris

digniorum

Dativus

digniori

dignioribus

Accusativus

digniorem

dignius

digniores

digniora

Ablativus

digniore

dignioribus

IV.             Συμπλήρωση β΄ όρου σύγκρισης

  • Marcella (Porciā) festivior erat quam Porcia

  • Marcellus (Paulo) prudentior erat quam Paulus

  • Marcellam (Porciā) modestiōrem fuisse puto quam Porciam

  • Marcellum (Paulo) fortiōrem fuisse puto quam Paulum

  • Germanos (Gallis) fortiōres fuisse puto  quam Gallos

  • Feminas Romanorum (feminis Graaecorum) modestiōres fuisse puto  quam feminas Graaecorum

V.                Μετάφραση

  • Marcellam longiore vitā digna erat

  • Amici paterni Marcellam semper amanter salutābant.