Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1910

Χειροτονηθέντες το 1910

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. Ιούλιος 1910: Εκλογή Σκοπίων Νεοφύτου (από Μπρεγκαλνίτσης). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 06/08/1910: Χειροτονία Μοραβικίου Βόριδος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 21/11/1910: Χειροτονία Νυσσάβας Ιλαρίωνος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. 10/12/1910: Εκλογή Αχρίδος Βόριδος (από Μοραβικίου). [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.