Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1940

Ημερολόγιο συμβάντων

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής κ. Χριστοφόρος ο Β΄. (Χειροτονία 03-08-1908. Εκλογή 21-06-1939).

Έδρα Αλεξάνδρεια.

α) Μητροπολίτες εν ενεργεία.

 1. Ο Τριπόλεως Θεοφάνης, υπέρτιμος και Έξαρχος Βορείου Αφρικής. 01-09-1899.
  Έδρα Τρίπολη Λιβύης.

 2. Ο Πηλουσίου Παρθένιος, υπέρτιμος και Έξαρχος Πρώτης Αυγουσταμνικής και Μεσημβρίας. 17-11-1919.
  Έδρα Πόρτ Σάιδ Αιγύπτου.

 3. Ο Αξώμης Νικόλαος, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Αιθιοπίας. 01-01-1928.
  Έδρα Αντίς Αμπέμπα Αιθιοπίας.

 4. Ο Ερμουπόλεως Αρσένιος, υπέρτιμος και Έξαρχος Πρώτης Αιγύπτου. 08-11-1931. (+ 30-05-1940).
  Έδρα Τάντα Αιγύπτου.

 5. Ο Λεοντοπόλεως Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και Έξαρχος Δευτέρας Αυγουσταμνικής και Ερυθράς Θαλάσσης. 20-12-1931.
  Έδρα Ισμαηλία Αιγύπτου.

 6. Ο Ιωαννουπόλεως Νικόδημος, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Νοτίου Αφρικής. 03-12-1939.
  Έδρα Γιοχάνεσμπουργκ.

 7. Ο Ερμουπόλεως Ευάγγελος, υπέρτιμος και Έξαρχος Πρώτης Αιγύπτου. 06-12-1939. (Εκλογή 03-12-1940, από Βαβυλώνος).
  Έδρα Τάντα Αιγύπτου.

 8. Ο Νουβίας Άνθιμος, υπέρτιμος και Έξαρχος παντός Σουδάν, Συήνης και Πτολεμαΐδος. 08-12-1940.
  Έδρα Χαρτούμ.
  Σημείωση: Στις 03-12-1940 καταργήθηκε η Ι.Μ. Πτολεμαΐδος και συγχωνεύθηκε με την Ι.Μ. Νουβίας.

 9. Ο Καρθαγένης, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαυριτανίας (χηρεύει).
  Έδρα Τύνιδα.

β) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Μαρεώτιδος Διονύσιος. 20-04-1940.

 2. Ο Βαβυλώνος Ιλαρίων. 06-12-1940.

γ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος. 14-09-1908.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.