Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1940

ΕΤΟΣ 1940

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κυρός Γερμανός. (+ 27-01-1940).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Πολτάβας και Περεγιασλάβας κυρός Θεοφάνης. (+ 19-02-1940).
(Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τσελιάμπινσκ και Τριάδος κυρός Ναζάριος. (+ 08-05-1940).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Χαρκόβου και Αχτύρκας κυρός Αλέξανδρος. (+ 24-05-1940).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κυρός Αρσένιος. (+ 30-05-1940).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποκρώβου κυρός Παύλος. (+ 14-10-1940).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Βιτέργκας κυρός Βασίλειος. (+ 19-11-1940).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγίου Φραγκίσκου κυρός Κάλλιστος. (+ Νοέμβριος 1940).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Θάσου κυρός Σπυρίδων. (+ 13-12-1940).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βίλνας και Λιθουανίας κυρός Ελευθέριος. (+ 31-12-1940).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.