Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1941

ΕΤΟΣ 1941

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Ταμπώβου και Σάτσκ κυρός Βασσιανός. (+ 09-01-1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Νευροκοπίου κυρός Φιλόθεος. (+ 11-01-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρός Ιωάννης. (+ 03-02-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Πάκρατς κυρός Μύρων. (+ 18-02-1941).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Βόλογδα κυρός Ιουβενάλιος. (+ 12-04-1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βανιαλούκας κυρός Πλάτων. (+ 05-05-1941).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης και Πέλλης κυρός Κωνστάντιος. (+ 05-06-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συρμίου κυρός Βαλεριανός. (+ 10-07-1941).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πετσέρης κυρός Ιωάννης. (+ 30-07-1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας κυρός Πέτρος. (+ 05-08-1941).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Κλίν κυρός Γαβριήλ. (+ 18-08-1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κρήτης κυρός Τιμόθεος. (+ Αύγουστος 1941).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Άνω Καρλοβικίου κυρός Σάββας. (+ Αύγουστος 1941).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ελευθερουπόλεως κυρός Αναστάσιος. (+ 03-09-1941).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τσερέποβετς κυρός Μακάριος. (+ 09-11-1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Λαγκαδά κυρός Γερμανός. (+ 13-11-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων κυρός Προκόπιος. (+ 30-11-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κυρός Βασίλειος. (+ 24-12-1941).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κυρός Βασίλειος. (+ 26-12-1941).
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αρζαμά κυρός Στέφανος. (+ 1941).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018.