Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2002

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες.

β) Αρχιεπίσκοποι.

γ) Επίσκοποι.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Ρουστάβης και Μαρνεούλης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Ρουστάβη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Ρουστάβης μετωνομάστηκε σε "Ρουστάβης και Μαρνεούλης".

 2. Ο Μαγκλίσης και Τσάλκης Ανανίας. 15-03-1981.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Καλλίστρατος. 25-12-1983.
  Έδρα Κουταΐση.

 4. Ο Τσκονδίδης Γεώργιος. 14-10-1988.
  Έδρα Μαρτβίλη.

 5. Ο Ουρμπνίσης και Ρουΐσης Ιώβ. 17-05-1992.
  Έδρα Χασούρη.

 6. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δανιήλ. 22-05-1992.
  Έδρα Σουχούμη.

 7. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 24-05-1992.
  Έδρα Τελάβη.

 8. Ο Νεκρέσης και Χερέτης Σέργιος. 27-12-1992.
  Έδρα Λαγκοδέχη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Νεκρέσης μετωνομάστηκε σε "Νεκρέσης και Χερέτης".

β) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Μπολνίσης και Ντμανίσης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Μπολνίση.

 2. Ο Μαργβέτης Βαχτάνγκι. 02-08-1982. (Εκλογή 17-10-2002, από Σαγκαρέτζο).
  Έδρα Ζεσταφόνη.

 3. Ο Τσηλκάνης και Ντουσέτης Ζωσίμιος. 14-10-1983.
  Έδρα Τσηλκάνη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Τσηλκάνης μετωνομάστηκε σε "Τσηλκάνης και Ντουσέτης".

 4. Ο Σεμοκμέδης Ιωσήφ. 07-04-1995.
  Έδρα Οζουργκέτη.

 5. Ο Νικόζης και Τσχινβάλης Ησαΐας. 09-04-1995.
  Έδρα Τσχινβάλη.

 6. Ο Μπορτζόμης και Μπακουριάνης Σεραφείμ. 20-04-1995.
  Έδρα Μπορτζόμη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Μπορτζόμης και Αχαλκαλάκης μετωνομάστηκε σε "Μπορτζόμης και Μπακουριάνης".

 7. Ο Νικορτσμίνδης Ελισαίος. 17-03-1996.
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 8. Ο Αχαλκαλάκης και Κουμούρντο Νικόλαος. 31-03-1996. (Εκλογή 17-10-2002, από Τσαγέρης).
  Έδρα Αχαλκαλάκη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Αχαλκαλάκης και Κουμούρντο ιδρύθηκε στις 17-10-2002, με απόσπαση από την Επισκοπή Μπορτζόμης και Αχαλκαλάκης.

γ) Επίσκοποι.

 1. Ο Φάσιδος και Σενάκης Γρηγόριος. 24-03-1996.
  Έδρα Πότη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Φάσιδος μετωνομάστηκε σε "Φάσιδος και Σενάκης".

 2. Ο Αχαλτσίχης, Ταό-Κλαρέτης και Λαζέτης Θεόδωρος. 27-10-1996.
  Έδρα Αχαλτσίχη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Αχαλτσίχης μετωνομάστηκε σε "Αχαλτσίχης, Ταό-Κλαρέτης και Λαζέτης".

 3. Ο Χόνης και Σαμτρέντιας Σάββας. 04-11-1996.
  Έδρα Χόνη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Χόνης μετωνομάστηκε σε "Χόνης και Σαμτρέντιας".

 4. Ο Βατούμης και Σχάλτας Δημήτριος. 08-11-1996.
  Έδρα Βατούμη.

 5. Ο Βάνης και Βαγδάτης Αντώνιος. 10-11-1996.
  Έδρα Βάνη.

 6. Ο Ζουγκδίδης και Τσαΐσης Γεράσιμος. 11-10-1998.
  Έδρα Ζουγκδίδη.

 7. Ο Μπόδβης Δαυΐδ. 14-10-1998.
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 8. Ο Σαμταβίσης και Γκόρης Ανδρέας. 18-10-1998.
  Έδρα Γκόρη.

 9. Ο Στεπαντσμίνδης και Χέβης Πέτρος. 20-10-2002.
  Έδρα Καζμπέγκη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Στεπαντσμίνδης και Χέβης ιδρύθηκε στις 17-10-2002, με απόσπαση από την Επισκοπή Τσηλκάνης.

 10. Ο Τσαγέρης και Λεντέχης Στέφανος. 27-10-2002.
  Έδρα Τσαγέρη.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Τσαγέρης και Λετσχούμ Σβανετίας μετωνομάστηκε σε "Τσαγέρης και Λεντέχης".

 11. Ο Μέστιας και Άνω Σβανετίας Ιλαρίων. 03-11-2002.
  Έδρα Μέστια.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Μέστιας και Άνω Σβανετίας ιδρύθηκε στις 17-10-2002, με απόσπαση από την Επισκοπή Τσαγέρης και Άνω Σβανετίας.

 12. Ο Σαγκαρέτζο και Γκουρτζαάνης (χηρεύει).
  Έδρα Σαγκαρέτζο.

 13. Ο Τσιατούρας και Σάτσχερε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σουχούμης Δανιήλ.
  Έδρα Τσιατούρα.
  Σημείωση: Στις 17-10-2002 η Επισκοπή Τσιατούρας μετωνομάστηκε σε "Τσιατούρας και Σάτσχερε".

δ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής Αβραάμ. 25-12-1992. (Εκλογή 17-10-2002, από Τσιατούρας).
  Έδρα Παρίσι.
  Σημείωση:
  Η Επισκοπή Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής ιδρύθηκε στις 17-10-2002.

ε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 2. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

 3. Ο π. Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.