Υ

Ύδρας Μητρόπολη Ελλάδος
Υμέναιος Κουτσουμάλης Ιεροσολύμων
Υπάτιος Γκολούμπεφ Ρωσίας