Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Πολύευκτος Φινφίνης 3 Νοεμβρίου 1955-22 Οκτωβρίου 1963 Από Πρεσβύτερος Εις Γερμανίας 1912-1988
Γρηγόριος Θεοχάρους 12 Δεκεμβρίου 1970-16 Απριλίου 1988 Από Πρεσβύτερος Εις Θυατείρων 1928-2019
Αθανάσιος Θεοχάρους 12 Απριλίου 1997-14 Ιανουαρίου 2021 Από Πρεσβύτερος Εις Κολωνείας γεν. 1943
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.