Οι σχολικοί σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων Μιχ. Λαγουδάκος και Στ. Πάγκαλος διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Μετασχηματιστές και υλικό ηλεκτρικής τροφοδοσίας εγκαταστάσεων». Το σεμινάριο έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π&Δ Εκπ/σης. Αττικής (Αρ. πρωτ. 19097/5-12-2047).
Θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 12:00 – 17.00, σε συνεργασία με την EMMIS ΑΒΕΕ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, Ανδρέα Μεταξά 11, 145 64, Κηφισιά, τηλ.: 210-3460222 (βλ. χάρτη στο: https://goo.gl/ibb0aq ).
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Μετασχηματιστές, Σταθεροποιητές τάσης, Επιτηρητές & λοιπά ηλεκτρονικά όργανα), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του μαθήματος των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Οι Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/akDGmN 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ