http://blogs.sch.gr/mlagoudakos                          http://users.sch.gr/mlagoudakos                         Επικοινωνία:  210 6080654, 210 6843551,                  

                                                                                            email: mlagoudakos@yahoo.gr - mlagoudakos@sch.gr  - mlagoudakos@gmail.com                                                                

                   
                                       

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σεμινάριο:Συστήματα Ασφαλείας
NEWS-LETTERS
ΝewsLetter 5
NewsLetter 4
NewsLetter 3
NewsLetter 2
ΝewsLetter 1
NewsLetter 6
NewsLetter 9
NewsLetter 7
NewsLetter 10
NewsLetter 11
NewsLetter 12
NewsLetter 13
NewsLetter 15
NewsLetter 16
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικές Πρακτικές
1.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -project Α΄ τετράμηνο ΕΠ
3. Διημερίδα για τη ΔΤΕΕ
4. Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
9.Σεμινάριο:Τεχνολογία Ελέγχων Διαγνώσεων
Διαμαρτυρία - αίτημα των προϊσταμένων της ΑΣΠΑΙΤΕ
8.Σεμινάρια ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)
7.Eπιμορφωτική συνάντηση γιά Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Σεμινάριο «Δημιουργία εκπαιδευτικού ppt και pdf
5. Σεμινάριο: Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων
4. Eπιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Έξυπνα Κτίρια»
3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο
3.1 Δήλωση συμμετοχής
2. Βασικές γνώσεις Η/Υ και αξιοποίησης Διαδ
1. Κατασκευή ιστοσελίδας εκπαιδευτικού
10. Συστήματα Ασφαλείας
Πληροφορίες
Διασχολική επιμόρφωση σε Βιωματικές Δράσεις
Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσι
ΒΙΒΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Σ.Α.Ε
HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΣΕΠ
ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EIΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιμορφωτική συνάντηση Ε.Θ.Δ
Επιμορφωτικό Υλικό
Πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ε.Η.Ε
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Επιμορφωτικό Υλικό από το πρόγραμμα «Ερευνητικές Ε
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
AΣΠΑΙΤΕ - ΣΕΛΕΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Παιδαγωγικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ)
ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Πλεονάσματα-Κενά

Πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις για Hλεκτρολόγους

Λαγουδάκος Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος  ΠΕ 12-05

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.:79980/12-07-2012 στο πλαίσιο της Ε.Θ.Δ. οι

μαθητές μπορούν :

Ø  να εκπονούν μελέτες

Ø  να αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας,

Ø  να διεξάγουν ερευνητικές εργασίες.

Ø   να μετέχουν σε εθελοντικές δράσεις,

Ø  να εφαρμόζουν προγράμματα επιχειρηματικότητας, (π.χ. μελέτες περίπτωσης, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς , αριστεία και καινοτομία κτλ. )

 Στόχος είναι η εξοικείωση με πραγματικές συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές μετά την αποφοίτησή τους. Για την υλοποίηση των παραπάνω μπορούν να αξιοποιούνται τα Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.

Τα θέματα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας (ΕΘΔ) μπορούν να βασίζονται:

Επαγγελματικές καταστάσεις ή  προβλήματα Ηλεκτρολόγων όπως Προσφορά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (διερεύνηση υλικών), Έλεγχος- βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η πραγματοποίηση μιας ασφαλούς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης , πλεονεκτήματα – είδη ηλεκτρικού  αυτοκινήτου, αντιμετώπιση συνήθων βλαβών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, Α.Π.Ε και πιθανή κατασκευή σε μικρογραφία ανεμογεννήτριας, ηλιακού συλλέκτη με σύνδεση μικρών καταναλωτών  κλπ .

Επιχειρηματικές δραστηριότητες ή Κοινωνικές δεξιότητες όπως  σύσταση εικονικής ηλεκτρολογικής επιχείρησης , διερεύνηση πραγματικής επιχείρησης ηλεκτρολογικού τομέα  (επισκευών – κατασκευών), διερεύνηση και καταγραφή συνήθων καταστάσεων και δημιουργία σύνθετου παιχνιδιού  ρόλων μεταξύ πελάτη -  τεχνίτη ή πωλητή- επιχειρηματία - μηχανικού - υπάλληλου δημόσιας τεχνικής υπηρεσίας - αντιπροσώπου ανταλλακτικών κλπ (ή και ανάλογο θεατρικό).

 Εργαστηριακά θέματα όπως Πινακίδες εργασίας ,παλιά κιτ ηλεκτρικών μετρήσεων, παλιά ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, μελέτη παλιών ηλεκτρικών πινάκων (ξύλινοι, μαρμάρινοι), παλιό ηλεκτρολογικό υλικό (διακόπτες, καλώδια ), συγκρίσεις, διερεύνηση πινακίδων προσομοίωσης ηλεκτρολογικού αυτοματισμού , κλπ.

Στην πρακτική εφαρμογή ή πειραματική διερεύνηση (με δημιουργία κατάλληλων πειραματικών διατάξεων)  για βασικά γνωστικά αντικείμενα των Hλεκτρολόγων όπως N. Ohm : I=V/R , Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά & παράλληλα , Roλ= R1+R2+  …, Ν. Joule : Q=αΙ2Rt, Q= cmΔθ , Χρήση οργάνων μέτρησης Α,Ω,V,  κλπ           

Κοινωνικά θέματα  που βασίζονται σε θέματα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου όπως θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ειδικότητας, θέματα εργασιακού περιβάλλοντος ηλεκτρολόγου, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας  σε ηλεκτρολογικό εργαστήριο, κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό, προστασία,  παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από ηλεκτρικές καταναλώσεις (http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/control/switchoff_el.htm), ενεργειακό αποτύπωμα κατοικίας (http://www.wwf.gr/footprint/flash.php) και έρευνα πεδίου (http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/quiz_el_1_10_questions.pdf) , πράσινη ενέργεια, πράσινα επαγγέλματα,    (http://www.econews.gr/2012/03/05/prasina-epaggelmata-europi/) ,  ηλεκτρολόγος- εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών, κλπ.

__________________________________________________________________ 

Πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις για Mηχανολόγους

Κονταξής Θανάσης, Σχολικός Σύμβουλος  ΠΕ 12-0

                                               http://users.sch.gr/kontaxis

Δείτε ενδεικτικά παραδείγματα που αναφέρονται για την υποβολή προτάσεων από Μηχανολόγους σε σχολικές δραστηριότητες (καινοτόμα προγράμματα, περιβαλλοντική, αγωγή υγείας κλπ 

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

http://users.sch.gr/kontaxis/eykairies/1009Perivalontiki.htm

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση συμμετοχής μας σε κοινό θέμα με άλλη ειδικότητα, δεν είναι υποχρεωτικό να απευθυνόμαστε μόνο σε παρεμφερείς τεχνικές ειδικότητες αλλά ίσως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές μας (και για εμάς) να συνεργαζόμαστε με ειδικότητες του οικονομικού τομέα (πχ για τη σύσταση εικονικής επιχείρησης, του υγείας πρόνοιας για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο επάγγελμα ή σε χώρους εργασίας πχ τουριστικές επιχειρήσεις, ή ακόμη και τομέα εφαρμοσμένων τεχνών για διακοσμητικές κατασκευές

Για πιο αναλυτικές ιδέες σχετικά με την Ειδική Θεματική Δραστηριότητα του Μηχανολογικού Τομέα και του Τομέα Οχημάτων σας προτείνουμε τα παρακάτω άρθρα:                                                                                                                                      Επιλογή θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας για όλους τους μαθητές   και ειδικότερα:

Παραδείγματα Ερευνών και Πειραμάτων σχετικά με Τεχνολογικά Θέματα

·         Υλικά, Εξαρτήματα, Τεχνικές Παραγωγής, Μηχανές, Εργαλεία

·         Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

·         Μετρήσεις

·         Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων

·         Ηλεκτρική Ενέργεια και Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρονικά κλπ

·         Αρχιτεκτονική και Δομική Τεχνολογία

·         Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Επικοινωνία

·         Διάφορες άλλες ιδέες

Το Ιντερνετ ως πηγή ιδεών για εργασίες Έρευνας και Πειραματισμού

 Υλικά, Εργαλεία, Τεχνικές για κατασκευή μακέτας και τεχνήματος

 

© Δημιουργία-Συντήρηση Ιστοτόπου: Μιχάλης Λαγουδάκος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05