http://blogs.sch.gr/mlagoudakos                          http://users.sch.gr/mlagoudakos                         Επικοινωνία:  210 6080654, 210 6843551,                  

                                                                                            email: mlagoudakos@yahoo.gr - mlagoudakos@sch.gr  - mlagoudakos@gmail.com                                                                

                   
                                       

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σεμινάριο:Συστήματα Ασφαλείας
NEWS-LETTERS
ΝewsLetter 5
NewsLetter 4
NewsLetter 3
NewsLetter 2
ΝewsLetter 1
NewsLetter 6
NewsLetter 9
NewsLetter 7
NewsLetter 10
NewsLetter 11
NewsLetter 12
NewsLetter 13
NewsLetter 15
NewsLetter 16
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικές Πρακτικές
1.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -project Α΄ τετράμηνο ΕΠ
3. Διημερίδα για τη ΔΤΕΕ
4. Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
9.Σεμινάριο:Τεχνολογία Ελέγχων Διαγνώσεων
Διαμαρτυρία - αίτημα των προϊσταμένων της ΑΣΠΑΙΤΕ
8.Σεμινάρια ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)
7.Eπιμορφωτική συνάντηση γιά Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Σεμινάριο «Δημιουργία εκπαιδευτικού ppt και pdf
5. Σεμινάριο: Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων
4. Eπιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Έξυπνα Κτίρια»
3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο
3.1 Δήλωση συμμετοχής
2. Βασικές γνώσεις Η/Υ και αξιοποίησης Διαδ
1. Κατασκευή ιστοσελίδας εκπαιδευτικού
10. Συστήματα Ασφαλείας
Πληροφορίες
Διασχολική επιμόρφωση σε Βιωματικές Δράσεις
Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσι
ΒΙΒΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Σ.Α.Ε
HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΣΕΠ
ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EIΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιμορφωτική συνάντηση Ε.Θ.Δ
Επιμορφωτικό Υλικό
Πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ε.Η.Ε
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Επιμορφωτικό Υλικό από το πρόγραμμα «Ερευνητικές Ε
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
AΣΠΑΙΤΕ - ΣΕΛΕΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Παιδαγωγικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ)
ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Πλεονάσματα-Κενά

B_D

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή της τάξης Μαθητείας στο ΕΠΑΛ Κορωπίου, ειδ. Ηλεκτρολόγων

Η πιλοτική εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα μηνών. Εφαρμόζεται: 1)«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών στο ΕΠΑΛ Κορωπίουτομ. Ηλεκτρολογίας, εργαστήριο ΕΗΕ, επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας.  2) «Επιδοτούμενη εκπαίδευση στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ” ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες, που θα υλοποιηθεί στη ΔΕΗ.  Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουναποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας» και έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Οι απόφοιτοι  λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

Πρόσκληση

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους (ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) κατόχους πτυχίου της ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας και της ειδικότητας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή της τάξης μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ  και στο 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣαντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νσηhttps://www.minedu.gov.gr/

 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

από Τρίτη  24 Μαΐου έως Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 24:00.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΠΙΛΟΤΙΚΟ_ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ…….

KYA-Πιλοτικών

______________________________________________________________________________

Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων Ηλεκτρολόγων

«Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ»
Αθήνα Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 ώρες 16.30 – 21.20
Τόπος: Αίθουσα εκδηλώσεων 6ου ΕΠΑΛ – 1ου Ε.Κ. – 7ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αθήνας
ΝΕΣΤΟΥ 4 – ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ, κοντά στο σταθμό του Μετρό «ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
(βλ. και https://goo.gl/LDsrnP )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ       2η Ανακοίνωση-ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

«Ζητήματα Δημοκρατικής Λειτουργίας του Σχολείου:
Καθημερινές Πρακτικές»
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, 9.30΄ – 17.30΄
στη Σχολή Μωραΐτη, Αγ. Δημητρίου και Παπαναστασίου, Ψυχικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       ΑΦΙΣΑ

ΜΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας τού 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους: κ. Ιωάννη Τζωρτζάκη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ12 Μηχανικών (Κρήτης και Κυκλάδων), κ. Μιχαήλ Λαγουδάκο, Σχολικό Σύμβουλο Ηλεκτρολόγων ΠΕ12 (ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Κρήτης), την Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ. παράρτημα Κρήτης), το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών νομού Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, διοργανώνει το  «Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας»  στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016

1η Σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων : «Διαδραστικό cross media εκπαιδευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου  για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού θα υλοποιηθεί η πρώτη σειρά  τεσσάρων επιμορφωτικών βιωματικών  σεμιναρίων  για τους εκπαιδευτικούς μέλη ΟΔΠ των σχολείων ευθύνης μας στη ΔΔΕ Β΄Αθήνας. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου (Κηφισίας 213). Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  στην εφαρμογή του «Διαδραστικού cross media εκπαιδευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού», που θα παρουσιάσει ο κ. Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού»… Η Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο γίνεται μόνον ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο σύνδεσμο:http://goo.gl/forms/eDZmr7W2g6                                                                                                                      Περισσότερα …                                         

Επιμορφωτικό Σεμινάριο«Η Τέχνη στην εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων και τη διάδοση ανθρωπιστικών αξιών».

 4 έως και 6 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και μπορούν να το παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ08.Πληροφορίες…

Διασχολική επιμόρφωση σε Βιωματικές Δράσεις A΄& B΄ Γυμνασίου Διασχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων A΄& B΄ Γυμνασίου με έγκριση  Α.Π.: 12835/8-10-2015 της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής – Τμήμα Ε.Π.Κ.   Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τις Βιωματικές Δράσεις στην Α΄&Β΄ Γυμνασίου καλούνται να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο, που πραγματοποιείται  την Τρίτη  20-10-2015, 12.00΄- 15.00΄, στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 213, Μαρούσι Αττικής, από τους Σχολικούς Συμβούλους Φωτιάδου Θηρεσία και Λαγουδάκο Μιχαήλ. Στο σεμινάριο θα συνεργαστεί η κ. Μελίνα Χαρατσίδου, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, σε βιωματική προσέγγιση.

Διασχολική επιμόρφωση σε Βιωματικές Δράσεις  Γ΄ Γυμνασίου  Διασχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων Γ΄ Γυμνασίου με έγκριση  της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής – Τμήμα Ε.Π.Κ.   Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τις Βιωματικές Δράσεις στην Γ΄ Γυμνασίου καλούνται να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο, που πραγματοποιείται  την Πέμπτη  15-10-2015, 12.00΄- 15.00΄, στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 213, Μαρούσι Αττικής, από τους Σχολικούς Συμβούλους Φωτιάδου Θηρεσία και Λαγουδάκο Μιχαήλ. Στο σεμινάριο θα συνεργαστεί η κ. Όλγα Ζούζουλα, υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Ν. Ιωνάς, σε βιωματική προσέγγιση.

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις 

της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 31/17-09-2013 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην  Α΄ τάξη του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Διευκρινίζονται τα εξής...


Υπάρχει ελπίδα για δεύτερη σκέψη ; 
Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (http://papede.wordpress.com/) 
 Απέραντη θλίψη προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την οριζόντια 
κατάργηση, άκριτα και αβασάνιστα, σημαντικού τμήματος της δημόσιας τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες αυτές συγκεντρώνουν χιλιάδες παιδιά και 
αποτελούν την τελευταία ελπίδα τους για μόρφωση, κατάρτιση και επαγγελματική 
αποκατάσταση... 

Διάβημα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Το πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή, τις 
προσεχείς ημέρες, προβλέπει την κατάργηση 50 ειδικοτήτων από τη Δημόσια 
Δευτεροβάθμια Τεχνική  Επαγγελματική Εκπαίδευση. Έτσι, 2.500 εκπαιδευτικοί 
οδηγούνται άκριτα σε διαθεσιμότητα, χωρίς κανενός είδους αξιολόγηση... 

ΠΔ για άσκηση επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου από αποφ. ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ

Βγήκε επιτέλους το Π.Δ. γιά τους Ηλεκτρολόγους
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών
προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουρ−
γίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέ−
σεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από
φυσικά πρόσωπα.
 
_____________________________________

Νέα από την εκπαίδευση
© Δημιουργία-Συντήρηση Ιστοτόπου: Μιχάλης Λαγουδάκος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05