ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16

 

και σε pdf

Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

μαθήματα ( ώρες )
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5)
• Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
• Λογοτεχνία (2)
• Άλγεβρα (3)
• Γεωμετρία (2)
• Φυσική (2)
• Χημεία (2)
• Βιολογία (2)
• Ιστορία, (2)
• Πολιτική Παιδεία (3).
• Θρησκευτικά (2)
• Ερευνητική Εργασία (2)
• Ξένη Γλώσσα (2)
• Φυσική Αγωγή (2)
επιλογής ένα από τα
• Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (2)
• Εφαρμογές Πληροφορικής (2)
• Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (2)
• Καλλιτεχνική Παιδεία (2)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16

πρόγραμμα σπουδών χημείας για Α,Βκαι θετική Γ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2015-16

πρόγραμμα σπουδών χημείας για Α,Βκαι θετική Γ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2015-16

βιοποικιλότητα