ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧH ΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
που δημιουργήσαμε και δουλέψαμε στο περιβαλλοντικό  πρόγραμμα...

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 

Ο ΜΥΘΟΣ

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΕΛΕΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

 

 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΘΟΛΩΤΟΙ 'ΓΡΙΤΣΑΣ' ΠΤΕΛΕΟΥ

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

ΚΕΝΑ*ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού : Μαρσουβανίδης Μιχαήλ
καθηγητή Φυσικής Αγωγής

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΤΕΛΕΟΥ

    Η ιστοσελίδα ''Στη γειτονιά του Πρωτεσίλαου : Το αρχαιολογικό μονοπάτι από τη Μυκηναϊκή εποχή στα κλασικά χρόνια'' δημιουργήθηκε για το ομότιτλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονεί το σχολείο μας
            ©  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ