ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧH ΣTA  ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ C

 

    Παραπλεύρως και ανατολικά του δημόσιου δρόμου Πτελεού Αχιλλείου,  4 χιλιόμετρα από το Γραμματίκειο  Γυμνάσιο Πτελεού ανασκάφθηκε το 1953 από τον αρχαιολόγο Νικόλαο Μ. Βερδελή με δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρίας Αθηνών, θολωτός μυκηναϊκός τάφος.
  Βρίσκεται λίγα μέτρα βορειότερα από τον θολωτό τάφο Α.
  Η θόλος του τάφου έχει διάμετρο 5.20 μ., το ύψος του έχει διατηρηθεί μέχρι 1.50-2.50 μ.
 Ο ΄δρόμος΄ στρέφεται προς ΒΔ, εκφεύγει ελαφρά προς τα αριστερά από τον κεντρικό άξονα της θόλου.
  Οι διαστάσεις του είναι σωζόμενο ύψος 1.50 μ., μήκος 2.00 μ., πλάτος 0.90 μ., κατά την είσοδο προς τη θόλο και 1.07 μ.,  κατά την έξοδό του, το πάχος των τοιχίων του είναι 0.68 μ. Τα τοιχία του ΄δρόμου΄ συγκλίνουν προς τα πάνω.
  Ολόκληρος ο ΄δρόμος΄  μέχρι το μισό του ύψους του ήταν καλυμμένος με ξηρολιθιά.
Στην είσοδο πριν  τη  θόλο υπάρχει λίθινο κατώφλι πλάτους 0.32μ., και πάχους 0.08 μ.
Είναι χτισμένος με μικρές πλακοειδείς πέτρες συναρμοσμένες με λεπτό στρώμα λάσπης.
Ο τάφος είχε συληθεί κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ίσως και νωρίτερα.
  Στο διατηρούμενο κατά το έτος 1953 ύψος του θόλου και προς το βόρειο σημείο της,  υπήρχε τάφος ορθογώνιος με πλάκες ο οποίος έτεμνε εγκάρσια τον τοίχο της θόλου. Οι διαστάσεις του ήταν :  μήκος 1.80 μ, πλάτος 0.40 - 0.48 μ, και ύψος 0.40 μ. Οι πλάκες με τις οποίες κατασκευάστηκε ο ανωτέρω τάφος πάρθηκαν από τον κατεστραμμένο μυκηναϊκό τάφο.  
  Εντός του ανωτέρω τάφου υπήρχαν τρεις ( 3 ) νεκροί, ο ένας με το κεφάλι προς την Α., οι άλλοι δυο ( 2 ) προς τη Δ.
  Τα κτερίσματα του τάφου ήταν λίγα, τεμάχια σιδηρού ξίφους και δυο ( 2 ) χάλκινα ρωμαϊκά νομίσματα. Όμοιος με τον παραπάνω ρωμαϊκό τάφο και σύγχρονος με αυτόν βρέθηκε και δεύτερος στο ίδιο επίπεδο σε απόσταση 2 μ., ΝΑ της θόλου, ο μισός κατεστραμμένος.
  Εντός της θόλου του μυκηναϊκού τάφου βρέθηκαν διασκορπισμένα λίγα μόνο ανθρώπινα οστά, λίθινα κωνικά κομβία ( κουμπιά), τα αγγεία  στις Εικόνες 2 3, μόνωτος  υπομυκηναϊκός αμφορίσκος και δύο ( 2 ) τριφυλλόσχημοι πρωτογεωμετρικοί οινοχόοι.

αγγείο σχήματος υδρίας αγγεία

 
  Στο βόρειο άκρο της θόλου υπήρχαν δύο ( 2 ) αβαθείς βόθροι  γεμάτοι ανθρώπινα οστά αλλά χωρίς κτερίσματα.
  Στο νότιο άκρο και κάτω από το δάπεδο αποκαλύφθηκαν τρεις ( 3 ) κιβωτιόσχημοι αβαθείς μεσοελλαδικοί τάφοι, εκ των οποίων ο ένας ( 1 ) διατηρούσε ανέπαφο τον σκελετό του νεκρού στην συνηθισμένη για την εποχή συνεπτυγμένη θέση -  Ειικόνα 4 .

 Μεσσοελλαδικός τάφος με τον σκελετό του νεκρού

  Ελάχιστα θραύσματα ΄μινυείων΄ αγγείων-(μεσοελλαδική κεραμική) - βρέθηκαν κατά την είσοδο του δρόμου προς τη θόλο και προέρχονται μάλλον από τους τελευταίους αυτούς τάφους.

Ο  θολωτός τάφος  C  χρησιμοποιήθηκε  κυρίως στην YE IIIC1 περίοδο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του έτους 1951 - ΑΘΗΝΑΙ 1951

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΤΕΛΕΟΥ

    Η ιστοσελίδα  ''Στη γειτονιά του Πρωτεσίλαου : Το αρχαιολογικό μονοπάτι από την Μυκηναϊκή εποχή στα κλασικά χρόνια'' δημιουργήθηκε για το ομότιτλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονεί το σχολείο μας
            ©  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ