ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με Μαθηματικό περιεχόμενο μια καλή επιλογή είναι ο Content-JoomLaTex. Έτσι, παρουσιάζεται το μαθηματικό περιεχόμενο, που παράγουμε χρησιμοποιώντας codecogs.com . Τον κώδικα τον γράφουμε ανάμεσα από ένα {tex} ακολουθούμενο από ένα  {//tex}, προφανώς με ένα {/}

Για παράδειγμα παραθέτουμε την ακόλουθη συνάρτηση πολλαπλού τύπου:

f(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{x^2-1}{x^2+1}, &x < -1 \\ \sqrt{x+1},& x\geq -1 \end{matrix}\right.

Η γραφική παράσταση της παραπάνω με το Gnuplot.

fig_gp

Ένας άλλος τρόπος είναι να εισάγει κάποιος τον HTML κώδικα της εξίσωσης που παράχθηκε από τον online επεξεργαστή στη web σελίδα, π.χ.

Πρόσθετες Πληροφορίες