Γυμνάσιο

Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

Τα Μαθηματικά συμβάλλουν στη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή, αφού αποτελούν μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, βοηθούν στην ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος και της συγκροτημένης σκέψης, που συνοδεύεται από δημιουργική φαντασία. Ειδικότερα με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο επιδιώκεται:

 1. Να εμπεδωθεί καλύτερα και να συμπληρωθεί η ύλη που διδάχτηκε στο Δημοτικό Σχολείο, ώστε οι μαθητές να εφοδιαστούν με όλες τις μαθηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την περαιτέρω μελέτη και εκπαίδευση.
 2. Να εμπλουτιστούν οι εμπειρίες των μαθητών με εφαρμογές από την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία και τις άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες, ώστε να αναπτυχθεί μια θετική στάση των μαθητών προς τα Μαθηματικά.
 3. Να εισαχθούν οι μαθητές στην αποδεικτική διαδικασία και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επαλήθευση γενικών νόμων.

Στις γυμνασιακές τους σπουδές οι μαθητές θα έλθουν σε επαφή με νέες ιδέες και έννοιες καθώς και με κλάδους των Μαθηματικών όπως: Η Γεωμετρία, όπου επιδιώκεται:

 1. Η αναγνώριση και ταξινόμηση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.
 2. Η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων με χρήση αβαθμολόγητου κανόνα και διαβήτη.
 3. Η μελέτη των σχέσεων της ισότητας, της παραλληλίας και της ομοιότητας.
 4. Ο υπολογισμός εμβαδών και όγκων.

Η Στατιστική, όπου με τη συλλογή, οργάνωση και γραφική παράσταση αριθμητικών δεδομένων επιδιώκεται η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Η Άλγεβρα, όπου επιδιώκεται:

 1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο λογισμό με πολυωνυμικές και ρητές παραστάσεις.
 2. Η επίλυση εξισώσεων, ανισώσεων και γραμμικών συστημάτων.
 3. Ο ορισμός των τριγωνομετρικών αριθμών και η χρησιμοποίησή τους στην επίλυση προβλημάτων.
 4. Η εισαγωγή της έννοιας της συνάρτησης με κατάλληλα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

(Από το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με τον όρο «γεωμετρικές κατασκευές» εννοούμε κατασκευές Γεωμετρικών αντικειμένων, που γίνονται με κανόνα και διαβήτη. Συνήθως οι μαθητές στο Γυμνάσιο δε μαθαίνουν το τι και το γιατί της κατασκευής, αλλά μαθαίνουν τον αλγόριθμο αυτής, ωστόσο πάντα υπάρχει μια υποτυπώδης δικαιολόγηση αυτού.
Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι αλγόριθμοι των «γεωμετρικών κατασκευών» της ύλης του Γυμνασίου, κατά τη γνώμη μας με ελκυστικό τρόπο. Θεωρούμε ότι ο μαθητής θα πρέπει να προσπαθήσει μόνος του, στο τετράδιό του, να ακολουθήσει τα βήματα, που προτείνονται και όταν θεωρήσει ότι έκανε (αυτό που διάβασε) τότε να το επαληθεύσει. Φυσικά, αν σε κάποιο βήμα δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, επίσης θα χρησιμοποιεί τα κουμπιά.
Για να μπορέσεις να δεις και να "παίξεις" με τις παρακάτω εφαρμογές χρειάζεσαι την Java και το Geogebra και τα δυο μπορείς να τα κατεβάσεις ελεύθερα από το διαδύκτιο. Ελεύθερα μπορείς να κατεβάσεις και να αποσυμπιέσεις σ΄ένα φάκελο το συμπιεσμένο αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.   Καλή διασκέδαση!

Εφαρμογές:

 1.  Διχοτόμος γωνίας.
 2.  Μεσοκάθετη.
 3.  Κάθετη σε ευθεία, σε σημείο πάνω σ' αυτή.
 4.  Κάθετη σε ευθεία από σημείο έξω απ' αυτή.
 5.  Παράλληλη σε ευθεία από σημείο έξω απ' αυτή.
 6.  Μεταφορά γωνίας.
 7. Κατασκευή τριγώνου από τις πλευρές του.
 8. Κατασκευή τριγώνου από δυο πλευρές του και την περιεχόμενη γωνία.
 9. Κατασκευή τριγώνου από μια πλευρά του και τις προσκείμενες γωνίες.
 10. Χωρισμός τμήματος σε τρία ίσα μέρη.
 11. Κατασκευή ορθής γωνίας.
 12. Χωρισμός τμήματος σε λόγο μ:ν


Υποκατηγορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες