Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιμόρφωση στις Δημιουργικές Εργασίες στη Χημεία

Επιμόρφωση στις Δημιουργικές Εργασίες στη Χημεία

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ04 των Γενικών Λυκείων στις Δημιουργικές Εργασίες. Δημιουργικές Εργασίες Χημείας – Γεωλογίας Παρουσίαση