Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Επάνω
Ενότητα 1.1
Ενότητα 1.2
Ενότητα 2.1 & 2.2
Ενότητα 2.3.1 & 2.3.2
Ενότητα 3.1
Ενότητα 3.2
Ενότητα 3.3
Ενότητα 3.4
Ενότητα 3.5
Ενότητα 3.6.1 & 3.6.2 & 3.6.3
Ενότητα 4.1
Ενότητα 4.2
Ενότητα 4.3
Ενότητα 5.1 & 5.2


Κεντρική
Επάνω


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση.

2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση.
Ενότητα 2.2
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση:
• Συμπεριφορισμός
• Γνωστικός κονστρουκτιβισμός
• Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις μάθησης. Επιπτώσεις των θεωρήσεων αυτών στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων. Ο ρόλος των ΤΠΕ.

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική και δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων-διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ όπως: ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος σχεδίου δράσης (project) και επίλυση προβλημάτων (problem solving). Ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη συμβολή των ΤΠΕ. Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και μαθητών στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα.


ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ενότητα 2.1: Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2013).
Ενότητα 2.2: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική μεθοδολογία (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2013
).


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση (Μπαλκίζας Ν., 2008).
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εποικοδομισμός (Μπαλκίζας Ν., 2005).
Η συμβολή των παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την κατανόηση του φαινομένου της μάθησης (Ελληνιάδου Ε., Κλεφτάκη Ζ., Μπαλκίζας Ν., 2007).
Η μέθοδος Project (Βροντίση Μ., 2008 - επιμορφούμενη ΚΣΕ 5ο Δ.Σ. Γλυφάδας).

Καταιγισμός Ιδεών

Σχέδιο Εργασίας (Μέθοδος Project) (Μ. Φραγκάκη)

Επίλυση Προβλήματος

Ιστοεξερεύνηση

Μαθητική Έρευνα


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σχέδιο Εργασίας (Μέθοδος Project) (Μ. Φραγκάκη)

Επίλυση Προβλήματος | β.α.

Ιστοεξερεύνηση (Ε. Σπυράτου, Γ. Γουμενάκης)

Μαθητική έρευνα (Κοσμίδου Ι., Γεωργίτη Μ., Ευσταθίου Ε., Καλένη Ε.) | β.α.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα