Αρχείο κατηγορίας ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στο Γυμνάσιο Κεραμωτής φτιάξαμε μια αίθουσα Ξένων γλωσσών.

Τα αποτελέσματα της δημιουργίας της είναι:

  • Ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας
  • Παροχή οπτικοακουστικών ερεθισμάτων

Ελπίζουμε

  1. στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών
  2. στην βελτίωση της επίδοσης τους
  3. στην προθυμία για συνεργασία τους!