Αρχείο κατηγορίας About me

About this site

 bf2869d0cdf55278a153cef06f3fb793-bpfull

Το παρόν site συμπληρώνει το nikos” blog, που αφορά την εκμάθηση και διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και αποκαλύπτει την διασκεδαστική πλευρά της.Περιέχει πλήθος εργασιών μαθητών, διασκεδαστικά-εκπαιδευτικά παιχνίδια και σταυρόλεξα-κουίζ βασισμένα στο λεξιλόγιο των σχολικών βιβλίων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Επιπλέον, στη σελίδα Web εργαλεία υπάρχει πλήθος εύχρηστων διαδικτυακών εργαλείων και videos με οδηγίες χρήσης τους για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν και να τα χρησιμοποιήσουν !

So, have lots of fun!!!