Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

Το μέρος αυτό αφορά τα ΕΠΑΛ και τους τομείς Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής.