Παναγιώτης Θεοδώρου Αδαμάκος

3,14...                                                

"τριχθά δε πάντα δέδασθαι"                              Ιλιάς Ραψ. Ο στ. 189

Βιογραφικό Οι Εργασίες μου Graph Links Εργασίες άλλων Επικοινωνία

                

Σύντομο Βιογραφικό

Χρήσιμα  Links 

Οι Εργασίες μου
Εργασίες άλλων
Επικοινωνία

            

            Graph            

              τηλ. ανάγκης
                    καιρός

Μηδείς                                        αγεωμέτρητος                             εισίτω

επιγραφή που ήταν ανηρτημένη στο υπερθυρο της Ακαδημίας του Πλάτωνος

    Πλάτωνος και Πυθαγόρα Γωνία            

  

Μαθηματικά  Ιστορία καί Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων