συνεδρια - σεμιναρια

Σεμινάριο Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας

Σεμινάριο Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας
{Εικόνα: spss.jpg)
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσει ταχύρρυθμο σεμινάριο επιμόρφωσης προς τα μέλη της και τα μη μέλη 100 ωρών με θέμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SPSS 19 της IBM.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η θεωρητική και εμπειρική κατάρτιση των εκπαιδευομένων και ο εμπλουτισμός των γνώσεων που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια θέματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 19 της ΙΒΜ .

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση δεδομένων και την εφαρμογή της στην πράξη. Προβλέπονται τόσο η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του προγράμματος όσο και η ανάλυση εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα.

Μέρη σεμιναρίου

Το σεμινάριο χωρίζεται σε πέντε μέρη : βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής, βασικά στοιχεία του προγράμματος IBM SPSS 19, περιγραφή δεδομένων, έλεγχος υποθέσεων και εξέταση σχέσεων. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με την εκπόνηση ατομικής εργασίας από τους εκπαιδευομένους που οδηγεί και στην λήψη της σχετικής βεβαίωσης.

Ποιους αφορά

Το σεμινάριο αφορά δάσκαλους, διευθυντές, στελέχη της εκπαίδευσης, καθηγητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την στατιστική ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων αλλά και την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση του στατιστικού πακέτου IMB SPSS 19.

Πληροφορίες

Διάρκεια 100 ωρών (80 ώρες εργαστήριο, θεωρία και εφαρμογές, και 20 ώρες εκπόνηση εργασίας) Χώρος Διεξαγωγής: Αθήνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος :Βαβουγιός Διονύσιος ,Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Έναρξη: 24 Νοεμβρίου 2012,Φροντιστήριο Ηράκλειτος ,Κωλέττη 21
Πληροφορίες -Εγγραφές 210-3635701

ANAZHTHSH

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ GOOGLE

ΚΑΙΡΟΣ


Art Clock

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΙΡΟΣ