Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Στο σχολείο μας λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο αποτελείται από μία εργαστηριακή αίθουσα, παρασκευαστήριο και γραφείο καθηγητών.
Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, καθώς και αναλώσιμων υλικών, ώστε να ασκούνται οι μαθητές σε ομάδες.
Διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέα και εκτυπωτή για παρουσιάσεις των μαθημάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Έτσι διαθέτοντας τον πιο σύγχρονο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται σε ομάδες και να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους τής φύσης στον χώρο τής Φυσικής, τής Χημείας και τής Βιολογίας.

Σε κάθε πάγκο εργασίας υπάρχουν παροχές χαμηλής και υψηλής τάσης καθώς και δυνατότητα χρήσης προσωπικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο από κάθε μαθητή.

Η έδρα τού καθηγητή έχει πλήρη εξοπλισμό πολυμέσων (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μηχάνημα προβολής, οθόνη, σύνδεση με διαδίκτυο και εκτυπωτή), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ανανεώνεται και συμπληρώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πειραματικών διατάξεων, πέρα από αυτές που είναι υποχρεωτικές από το ΥΠΕΠΘ.

Έτσι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δραστηριότητες που συντελούν στην καλύτερη αφομοίωση τής διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα τού ΥΠΕΠΘ.

ANAZHTHSH

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ GOOGLE

ΚΑΙΡΟΣ


Art Clock

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΙΡΟΣ