Σχεδίαση Παπαθεοδώρου Ελένη  Παβέλης Παναγιώτης Δραστηριότητες “Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο"  Στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Έτος 2012 - 2013 οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις του     2ου Δημοτικού Σχολείου Κρύας Βρύσης Πέλλας και οι Εκπαιδευτικοί  Παπαθεοδώρου Ελένη & Παβέλης Παναγιώτης Συμμετέχουμε...