Ο παρόν δικτυακός απευθύνεται σε μαθητές της Γ' Δημοτικού και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις μαθησιακές τους δεξιότητες παρέχοντάς τους συμπληρωματικές προς τη μαθησιακή διαδικασία πληροφορίες και δραστηριότητες όπως:

 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι γονείς, μόνο μέσω των οποίων, μπορεί αυτός ο χώρος να γνωρίσει πρακτική εφαρμογή, χρειάζεται να σταθούν δίπλα στο παιδί τους και να το βοηθήσουν να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του ιστοτόπου ώστε να μπορεί να τον αξιοποιήσει στο σπίτι καθώς και να ενημερωθούν για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 

Τέλος, εδώ, θα βρείτε δημοσιευμένες και τις προσωπικές εργασίες μαθητών στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων όπως τα εικαστικά, η ευέλικτη ζώνη, η ελληνική γλώσσα κ.α. Θα ενημερώνεστε, επίσης, για τις ανακοινώσεις του σχολείου.

 

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και συμπληρώνεται συνεχώς.

 

 

clipart

 

Τελευταία ενημέρωση: 8/01/12