κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Εικονικά εργαστήρια

 

Τι νέο υπάρχει:

 

 


Από αυτή τη σελίδα θα παρουσιάζονται εικονικά εργαστήρια και πειράματα που μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι μαθητές για εξάσκηση στο σπίτι τους ή μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο καθηγητής για γρήγορη επίδειξη στην τάξη.

Υπάρχουν εικονικά εργαστήρια και πειράματα για:

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος