Η αναγεννησιακή τέχνη

ζωγραφική - γλυπτική στην Ιταλία και ο El Greco

χαρακτηριστικά της τέχνης της εποχής:


    Η τέχνη αναπτύσσεται στα τέλη του 14ου αι. στην Ιταλία και ο 15ος αι.

(il quatrocento) είναι η κορύφωσή της, ενώ θα συνεχιστεί και στον 16ο αι..

    Πλούσιοι μεγαλοαστοί φιλόμουσοι χορηγοί (άρχοντες, πάπες, τραπεζίτες, έμποροι

κ. α.) χρηματοδοτούν την καλλιτεχνική παραγωγή.

    και ένα πλήθος καλλιτεχνών δημιουργούν στην Ιταλία (μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα: Φλωρεντία - Βενετία - Ρώμη) :    

Donatello, Signiorelli, Pinturiccio, Fra Angelico, Bellini, Perugino, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Veroccio, Botticelli, Veronese, Caravaggio, Raffaello, Tiziano, και πολλοί άλλοι ...

animate.gif (10927 bytes)

επιλογή καλλιτεχνών:

Sandro Botticelli

Raffaello Santi

Michelangelo Buonarroti

Tiziano

Leonardo da Vinci

el Greco

animate.gif (10927 bytes)

επιστροφή: Σελίδες ιστορίας


  Επιστροφή στην αρχική σελίδα


Χαλούλος Παναγιώτης

12/02/2004