Δωρικός Ρυθμός   

  Τα κτίρια είναι λιτά, αυστηρά, με βαριές αναλογίες.800px-Le_temple_de_Ceres.jpg (114910 bytes)

 

 

Οι κίονες πατούν κατευθείαν πάνω στην κρηπίδα,

 ενώ τα κιονόκρανα είναι απλά, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση.dor-kion.jpg (25436 bytes)

 

 


Πάνω από το επιστύλιο έχουν τρίγλυφα (τρεις γλυπτές κατακόρυφες γραμμές) και ανάμεσά τους μετόπες (τετράγωνες πλάκες με ανάγλυφες παραστάσεις).

dor-prosopsi.jpg (47114 bytes)

και πάνω από όλα το τριγωνικό αέτωμα με γλυπτά έργα

Τα λευκά μάρμαρα διακοσμούνταν με έντονα χρώματα 

αρχαϊκή τέχνη

ιωνικός ρυθμός

 

Οι ελληνικοί ναοί θα επηρεάσουν την αρχιτεκτονική όλου του κόσμου μέχρι σήμερα

24/01/2012
Χαλούλος Παναγιώτης