Ο Ιωνικός Ρυθμός

 


Τα Ιωνικά κτίρια χαρακτηρίζονται από ανάλαφρες αναλογίες και μεγαλύτερη διακοσμητικότητα.

Οι κίονές τους έχουν ιδιαίτερη βάσηion-base.jpg (11698 bytes)

 

και κιονόκρανα με έλικες.

ion-kion.jpg (41856 bytes)  ion-kionokr.jpg (35750 bytes)

Αντί για τρίγλυφα και μετόπες υπάρχει μια συνεχόμενη ζώνη με ανάγλυφες παραστάσεις,  η ζωφόρος

και πάνω από όλα το τριγωνικό αέτωμα με γλυπτά έργα

Δείτε τα εξωτερικά μέρη του ιωνικού ναού στο παρακάτω σχέδιο: 

ion-kionok.jpg (27188 bytes)

 


Σύγκριση ιωνικού ρυθμού (αριστερά) και δωρικού ρυθμού (δεξιά):

sygkrisi.jpg (88410 bytes)

Οι ελληνικοί ναοί θα επηρεάσουν την αρχιτεκτονική όλου του κόσμου μέχρι σήμερα

αρχαϊκή τέχνη

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

     ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

 

δωρικός ρυθμός 


Χαλούλος Παναγιώτης

07/03/2010