Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (*) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3000 - 1100 π. Χ.

Κυκλαδικός πολιτισμός

3000 - 2000 π. Χ.

Κρητομινωικός πολιτισμός

πριν το 1900 - 1400 π. Χ.

Μυκηναϊκός πολιτισμός

1600 - 1100 π. Χ.

       

(*) ο χαλκός και προσμείξεις του με άλλα μέταλλα αποτελούν το κύριο υλικό κατασκευής μεταλλικών εργαλείων  και σκευών.


πηγή φωτογραφικού υλικού: http://www.fhw.gr/chronos/gr/


επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

06/04/2010