Ο Κυκλαδικός πολιτισμός

3000 - 2000 π. Χ.

   Tα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν μια φυσική "γέφυρα" που συνδέει τον κυρίως ελλαδικό χώρο με την Κρήτη και με τη Μικρά Ασία· ήταν επόμενο οι κάτοικοι να ασχοληθούν με τη ναυτιλία και το εμπόριο (αλλά και με την πειρατεία)

neg_sites.gif (45372 bytes)       ec_kyklades.gif (47359 bytes)

Παραγωγή :

(: αυτάρκεια στα βασικά είδη διατροφής)


Κάθε νησί είχε αυτονομία

οι οικισμοί ήταν ανοχύρωτοι αρχικά

> τελικά   οχυρώνονται

η κυκλαδική τέχνη


πηγή φωτογραφικού υλικού: http://www.fhw.gr/chronos/gr/


εποχή του χαλκού

επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

06/04/2010