Ο Κυκλαδικός πολιτισμός

3000 - 2000 π. Χ.

   Tα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν μια φυσική "γέφυρα" που συνδέει τον κυρίως ελλαδικό χώρο με την Κρήτη και με τη Μικρά Ασία· ήταν επόμενο οι κάτοικοι να ασχοληθούν με τη ναυτιλία και το εμπόριο (αλλά και με την πειρατεία)

neg_sites.gif (45372 bytes)       ec_kyklades.gif (47359 bytes)

Παραγωγή :

(: αυτάρκεια στα βασικά είδη διατροφής)


Κάθε νησί είχε αυτονομία

οι οικισμοί ήταν ανοχύρωτοι αρχικά

> τελικά   οχυρώνονται

ag_and-teihos.gif (71797 bytes)

Τα σπίτια χτισμένα με πέτρα, πηλό, κλαδιά και καλάμια - με ένα ή δύο δωμάτια

oikia.gif (34009 bytes)  meg_kea-arhontas.gif (66433 bytes)  oikia-skark1.gif (64728 bytes)

kukunar-Paros-oikismos.gif (87913 bytes)  oikia-b.gif (76983 bytes)  delta-santorini.gif (71672 bytes)

η κυκλαδική τέχνη


πηγή φωτογραφικού υλικού: http://www.fhw.gr/chronos/gr/


εποχή του χαλκού

επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

05/08/2015