Ρομανικός ρυθμός (10ος-12ος αι. μ.Χ.)

 

Ρωμαϊκά στοιχεία ανάμεικτα με ντόπια στοιχεία των ευρωπαϊκών λαών, κυρίως των γερμανικών φύλων, δημιούργησαν τη βάση για την ανάπτυξη της ρομανικής τέχνης.

Στην αρχιτεκτονική κατασκευάζονται συμπαγή και ογκώδη οικοδομήματα, που επιβάλλονται με τις διαστάσεις τους. Οι τοίχοι έχουν μεγάλο πάχος, οι κίονες και οι πεσσοί μεγάλο βάρος. Ογκώδεις πύργοι και καμπαναριά ξεπερνούν το ύψος της σαμαρωτής στέγης.

                           

Χρησιμοποιείται η ημικυκλική αψίδα   Στην είσοδο του ναού παραπλεύρως βλέπουμε την ημικυκλική αψίδα, ενώ διαπιστώνεται και το επικλινές και σαμαρωτό σχήμα της στέγης.

Ο τύπος του ναού είναι παραλλαγή του ρυθμού της βασιλικής, με ένα ή τρία κλίτη που τέμνονται από ένα εγκάρσιο δημιουργώντας έτσι σταυρό, όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχέδιο.

     Άγιος Σερνέν, Τουλούζη, Γαλλία (κάτοψη,  φωτογραφία από άνω)   

Διακρίνεται σταυρός στη στέγη.

Στο εξωτερικό των ναών η γλυπτική διακόσμηση με σκηνές από την Αγία Γραφή είναι πλούσια, κάτι που θα γίνει κυρίαρχο στοιχείο στο γοτθικό ρυθμό που θα ακολουθήσει τους επόμενους αιώνες.

(η εκδίωξη από τον επίγειο Παράδεισο, γλυπτή διακόσμηση χάλκινης θύρας του Σαν Τζένο στη Βερόνα της Ιταλίας)

Ο ρομανικός πυλώνας της εισόδου του ναού περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα ημικυκλικό τύμπανο με γλυπτές παραστάσεις.

       

Τα γλυπτά δεν έχουν πάντα θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά εμπνευσμένοι οι καλλιτέχνες από μύθους και παραδόσεις του μεσαίωνα παριστάνουν πολλές φορές διαβολικές φιγούρες ή τερατόμορφα όντα. Τερατόμορφα τέτοια όντα πίστευαν οι άνθρωποι του μεσαίωνα πως κατοικούσαν στα ανεξερεύνητα πέρατα της γης, απόψεις που είχαν διατυπωθεί σε βιβλία από συγγραφείς, τον Πλίνιο, τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη και τον Ισίδωρο επίσκοπο Σεβίλλης. 

:Στη στήλη αυτή που στηρίζει το τύμπανο τερατώδη πουλιάσκαρφαλώνουν το ένα πάνω στο άλλο μέχρι την κορυφή του κίονα, όπου ένα από αυτά επιτίθεται σε ένα γυμνό άνθρωπο. Κακά πνεύματα που λυμαίνονται τις ανθρώπινες ψυχές;

Στο εσωτερικό συνήθως υπάρχουν τοιχογραφίες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

      Α. Λαδόμματος, Ιστορία της τέχνης-Αισθητική εκτίμηση έργων τέχνης, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999

   Αρχιτεκτονικοί θησαυροί της γης, επιμέλεια-μετάφραση Φώντας Κονδύλης, ελλην. έκδ. Αρσενίδη, Αθήνα χ.χ.

   David Watkin, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2005

   e- δομή, Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια δομή

   Χιού Χόνορ Τζον Φλέμινγκ, Ιστορία της τέχνης, μετάφρ. Ανδρέας Παππάς, Υποδομή, Αθήνα 1991


επιστροφή- Σελίδες ιστορίας

επιστροφή: αρχική σελίδα