ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εργασία Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2014-2015

ΘΕΜΑ: Πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων

Εργατικό ατύχημα ονομάζεται κάθε ανεπιθύμητη σωματική βλάβη ή θάνατος εργαζομένου από βίαιο ή απροσδόκητο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (κατά τη μετάβαση προς ή την αποχώρηση από την εργασία). Εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία, είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει κατά τη μετάβαση προς το χώρο εργασίας ή την αποχώρηση από αυτόν, ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς, αρκεί να υπάρχει χρονική και χωρική συσχέτιση.

Κάνετε «κλικ» στις παρακάτω εικόνες για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα που αφορά τα εργατικά ατυχήματα, την πρόληψή τους και την αντιμετώπισή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικές έννοιες

Σχετική Νομοθεσία

Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο

 

 

 

Εργονομία

Σήμανση στους χώρους εργασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας

 

 

 

Πρώτες Βοήθειες

Gallery

Videos

Βιβλιογραφία

 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Εργασίας Αγωγής Υγείας 2014-2015 με θέμα:

«Πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων»

 

Για την ολοκλήρωσή της εργάσθηκαν οι μαθητές της Δ’ Τάξης του Τομέα Μηχανολογίας, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης:

Ιορδανίδης Νικόλαος

Καπίνοβα Μαριγκλέν

Κρυστάμτσης Αναστάσιος

Λαγγώνης Βασίλειος

Πίσα Ντούλιμπερ

 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Περουκίδης Γεώργιος - Μηχανολόγος ΠΕ17.06