Μα Υπάρχουν Φανταστικοί Αριθμοί;

Πολυωνυμικές Εξισώσεις 3ου και 4ου βαθμού