Γεωγραφία ΣΤ – Σελίδες AR


Εδώ θα βρείτε τις σελίδες του βιβλίου σε μορφή pdf για να εστιάσετε στην οθόνη και να εμφανιστούν τα αντικείμενα.

Σελίδα 11: (εικόνα Γη)
Περιστρεφόμενο μοντέλο της Γης
Σελίδα 13: (εικόνα 1.2α,1.2β,1.2γ)
Γεώδεις σχήμα της Γης
Σελίδα 13: (εικόνα ήλιου)
Περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο
Σελίδα 16: (εικόνες 2.3α-2,3ε)
Γεωγραφικές συντεταγμένες-Προσανατολισμός
Σελίδα 19: (εικόνα 3.2)
Γεωγραφικές συντεταγμένες Μήκος-Πλάτος
Σελίδα 21: (εικόνα 4.1)
Περιστροφή της Γης – Ημέρα & Νύχτα
Σελίδα 23: (εικόνα 5.1)
Η περιφορά της Γης
Σελίδα 26: (εικόνα 6.1)
Το ηλιακό μας σύστημα
Σελίδα 27: (εικόνα 6.3–6.4)
Περιστρεφόμενο μοντέλο του Κρόνου