Τηλεδιάσκεψη - Τηλεδιδασκαλία

Σύγχρονη απομακρυσμένη επικοινωνία με σύστημα διαδικτυακού Πίνακα

Υπό δοκιμή.