Μη στοιχειωδώς υπολογίσιμα ολοκληρώματα

Το παρακάτω ολοκλήρωμα δεν υπολογίζεται με στοιχειώδεις μεθόδους :

Υπάρχουν αρκετά ακόμα ολοκληρωματα που ΔΕΝ υπολογίζονται στοιχειωδώς και θα τα παρουσιάσουμε παρακάτω.