Εφαρμογές Αισθητηρίων

sensorsΣκοπός του Κεφαλαίου

 

  • να παρουσιαστούν μερικά από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές.
  • να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο με τον οποίο τα αισθητήρια συνδέονται με άλλα στοιχεία και τον τρόπο λειτουργίας .
  • να μπορεί ο μαθητής να σχεδιάζει βασικά κυκλώματα μέτρησης και να προσαρμόζει σε αυτά διάφορα αισθητήρια.
  • να αντιλαμβάνεται την λειτουργία του συστήματος που προκύπτει.
  • να είναι σε θέση να προσδιορίζει την αιτία πιθανών προβλημάτων (όπως θορύβους, βρόγχο γείωσης) και να μπορεί να τα αντιμετωπίζει.
  •  

Παρουσιάσεις:

© 2018 Iliadakis Stamatis. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates