Μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασίας

temperature

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

H γνωριμία με τους βασικούς τύπους αισθητηρίων θερμοκρασίας καθώς και κυκλώματα μέτρησης και ελέγχου όπου εφαρμόζονται τα αισθητήρια αυτά.

Στόχος είναι να είστε σε θέση να απαριθμείτε τους κυριώτερους τύπους αισθητηρίων θερμοκρασίας και να επιλέγει το πλέον κατάλληλο για κάθε εφαρμογή. Επίσης να μπορείτε στα κυκλώματα αυτοματισμού που περιγράφονται, να αναγνωρίζεται τις μονάδες ελέγχου και να μπορεί να σχεδιάζει δικές του απλές εφαρμογές ελέγχου θερμοκρασίας.

Παρουσίαση (pdf) :

© 2018 Iliadakis Stamatis. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates