Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

cutebabe_2akcyawy

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Γιατί μελεταμε την ιστορία

Παρουσίαση

Σχέδιο εργασίας

 

2. Η ιστορία της εκκλησίας

Παρουσίαση  α΄μέρος                         β΄μέρος                    Σχέδιο εργασίας

 

3.Πεντηκοστή

Παρουσίαση                              Σχέδιο εργασίας

 

4.Ιεροσόλυμα

Παρουσίαση                         Σχέδιο εργασίας

 

5. Ο πρώτος διωγμός

Παρουσίαση                               Σχέδιο εργασίας

 

6. Η μεταστροφή του Παύλου

Παρουσίαση α΄        β΄μέρος       Σχέδιο εργασίας α΄  β΄μέρος

Ακολουθώντας τον απόστολο Παύλο

7. Αποστολική Σύνοδος

Παρουσίαση                             Σχέδιο εργασίας

 

8. Ο Παύλος στην Ελλάδα

Παρουσίαση                            Σχέδιο εργασίας

 

paylos

Ένα βιβλιο για τον α. Παύλο

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9. Οι διωγμοί

Παρουσίαση

Σχέδιο εργασίας

 

10.Οι κατακόμβες

Παρουσίαση

Σχέδιο εργασίας  Εικόνες

Επίσκεψη στις κατακόμβες της Ρώμης

Επίσκεψη στις κατακόμβες της Μήλου

Εικόνες κατακομβών

12. Διάταγμα των Μεδιολάνων

Παρουσίαση

Σχέδιο εργασίας

 

Web Design

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

[ΑΡΧΙΚΗ] [ΜΑΘΗΜΑΤΑ] [Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ] [Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ] [Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ] [Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ] [Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ] [Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ] [ΙΣΤΟΡΙΑ] [ΧΡΗΣΙΜΑ] [ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ] [ΜΟΔΙ]