Φυσική Β Γυμνασίου

Σταυρόλεξα

Σημειώσεις

  1. Πυκνότητα

  2. Κινήσεις

  3. Βάρος - Μάζα (παρουσίαση)

  4. Νόμος του Hooke (παρουσίαση)

  5. Νόμοι του Newton (παρουσίαση)

Εργαστηριακές Ασκήσεις

  1. Μέτρηση μήκους-εμβαδού-όγκου και πυκνότητας

  2. Μέτρηση ταχύτητας στην Ε.Ο.Κ.

  3. Μάζα - Βάρος και Νόμος του Hooke

Εργασίες


Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Πειραματίζομαι με την πυκνότητα

Αν δε βλέπετε το αρχείο κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα adobe shockwave player πατώντας εδώ 

Είστε ο επισκέπτης