ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Υλικό Μαθήματος Τεχνολογίας Α' Γυμνασίου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π

 

(Ακολουθήστε το σύνδεσμο  "ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ")

Οι περισσότερες εργασίες  είναι μαθητικές. Για τον λόγο αυτό δεν έχουν εγγυημένη επιστημονική εγκυρότητα και περιεχόμενο.


Υλικό Μαθήματος Τεχνολογίας Β' Γυμνασίου.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο  "ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ")


. Επικοινωνία για αποστολή εργασιών από μαθητές somid@in.gr