ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Φωτογραφικό Υλικό από το εργαστήριο Τεχνολογίας 2011-2012