ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

και σε .doc

ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ (ΕΝ ΒΟΥΛΗ ΜΑΝΤΙΘΕΩ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩ ΑΠΟΛΟΓΙΑ)

κείμενο και μετάφραση από την

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

 

 

[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγροις βουλομνοις κ παντς τρπου κακς ἐμὲ ποιεῖν, πολλν ν αὐτοῖς χριν εχον τατης τς κατηγορας· ἡγοῦμαι γρ τος ἀδίκως διαβεβλημνοις τοτους εναι μεγστων ἀγαθῶν αἰτίους, οτινες ν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν ες λεγχον τν αὐτοῖς βεβιωμνων καταστναι.

 

 

[2] ἐγὼ γὰρ οτω σφδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, στ ἐλπίζω κα εἴ τις πρός με τυγχνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακεμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσ περὶ τῶν πεπραγμνων, μεταμελσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με ες τν λοιπν χρνον ἡγήσεσθαι.

 

[3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μν τοτο μνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ς ενους εἰμὶ τοῖς καθεστηκσι πργμασι κα ς ἠνάγκασμαι τν αὐτῶν κινδνων μετχειν ὑμῖν, μηδν π μοι πλέον εναι· ἐὰν δ φαίνωμαι <κα> περὶ τὰ λλα μετρως βεβιωκς κα πολὺ παρὰ τὴν δξαν κα παρὰ τοὺς λγους τος τν ἐχθρῶν, δομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμζειν, τοτους δ ἡγεῖσθαι χερους εναι. πρτον δ ἀποδείξω ς οκ ππευον οτ ἐπεδήμουν ἐπ τῶν τρικοντα, οὐδὲ μετέσχον τς ττε πολιτεας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Ἡμᾶς γρ ὁ πατὴρ πρ τῆς ν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ς Στυρον τν ν τ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, κα οὔτε τν τειχν καθαιρουμνων <ἐπεδημοῦμεν> οτε μεθισταμνης τς πολιτεας, λλ λθομεν πρν τος ἀπὸ Φυλῆς ες τν Πειραι κατελθεῖν πρτερον πνθ ἡμέραις.

 

 

 

[5] καίτοι οτε ἡμᾶς εἰκὸς ν ες τοιοτον καιρν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετχειν τν ἀλλοτρίων κινδνων, οτ ἐκεῖνοι φανονται τοιατην γνμην χοντες στε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι κα τοῖς μηδν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδναι τς πολιτεας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον κα τοὺς συγκαταλσαντας τν δμον.

 

 

 

[6] πειτα δ κ μν το σανιδίου τος ἱππεύσαντας σκοπεν εὔηθές στιν. ν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τν ὁμολογούντων ἱππεύειν οκ νεισιν, νιοι δ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν λεγχος μγιστος· ἐπειδὴ γὰρ κατλθετε, ἐψηφίσασθε τος φυλρχους ἀπενεγκεῖν τος ἱππεύσαντας, να τς καταστσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν.

 

 

 

 

 

 

 

[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ν ἀποδείξειεν οτ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλρχων οτε παραδοθντα τος συνδκοις οτε κατστασιν καταβαλντα. κατοι πσι ῥᾴδιον τοτο γνναι, τι ἀναγκαῖον ν τος φυλρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τος χοντας τς καταστσεις, αὐτοῖς ζημιοσθαι. στε πολ ν δικαιτερον ἐκείνοις τος γρμμασιν ἢ τούτοις πιστεοιτε· κ μν γρ τοτων ῥᾴδιον ν ἐξαλειφθῆναι τ βουλομένῳ, ν ἐκείνοις δ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ν ὑπὸ τῶν φυλρχων ἀπενεχθῆναι.

 

 

 

 

 

 

[8] τι δ, ὦ βουλή, εἴπερ ππευσα, οκ ν ν ξαρνος ς δεινν τι πεποιηκς, λλ ἠξίουν, ἀποδείξας ς οὐδεὶς π ἐμο τῶν πολιτν κακς ππονθε, δοκιμζεσθαι. ὁρῶ δὲ καμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, κα πολλοὺς μν τν ττε ἱππευσάντων βουλεοντας, πολλος δ’ αὐτῶν στρατηγος κα ἱππάρχους κεχειροτονημνους. στε μηδν δι’ λλο με ἡγεῖσθε τατην ποιεσθαι τν ἀπολογίαν, τι περιφανς ἐτόλμησάν μου καταψεσασθαι. ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

 

 

 

 

[9] Περὶ μὲν τονυν αὐτῆς τς αἰτίας οκ οδ ὅ τι δε πλείω λγειν· δοκε δέ μοι, ὦ βουλή, ν μν τος λλοις ἀγῶσι περ αὐτῶν μνων τν κατηγορημνων προσκειν ἀπολογεῖσθαι, ν δ ταῖς δοκιμασαις δκαιον εναι παντς το βίου λγον διδναι. δομαι ον ὑμῶν μετ’ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δ τὴν ἀπολογίαν ς ν δνωμαι δι βραχυτάτων.

 

[10] Ἐγὼ γὰρ πρτον μν, οὐσίας μοι ο πολλῆς καταλειφθεσης δι τὰς συμφορς κα τὰς το πατρὸς κα τὰς τς πλεως, δο μν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τρικοντα μνς ἑκατέρᾳ, πρὸς τν ἀδελφὸν δ’ οτως ἐνειμάμην στ ἐκεῖνον πλον ὁμολογεῖν χειν ἐμοῦ τῶν πατρων, κα πρὸς τος λλους παντας οτως βεβωκα στε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς να μηδν γκλημα γενσθαι.

 

 

 

[11] καὶ τὰ μὲν δια οτως δικηκα· περ δὲ τῶν κοινν μοι μγιστον ἡγοῦμαι τεκμριον εναι τς ἐμῆς ἐπιεικείας, τι τν νεωτρων σοι περ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιατας ἀκολασίας τυγχνουσι τς διατριβς ποιομενοι, πντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ντας, κα πλεῖστα τοτους περ ἐμοῦ λογοποιοῦντας κα ψευδομένους. κατοι δλον τι, ε τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οκ ν τοιατην γνμην εχον περ ἐμοῦ.

 

[12] τι δ’, ὦ βουλή, οὐδεὶς ν ἀποδεῖξαι περ ἐμοῦ δύναιτο οτε δκην αἰσχρὰν οτε γραφν οτε εἰσαγγελίαν γεγενημνην· κατοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλκις ες τοιοτους ἀγῶνας καθεστηκτας. πρς τονυν τς στρατεας κα τοὺς κινδνους τος πρς τος πολεμους σκψασθε οον ἐμαυτὸν παρχω τ πόλει.

 

 

[13] πρῶτον μν γρ, τε τν συμμαχαν ἐποιήσασθε πρς [τος] Βοιωτος κα εἰς Ἁλίαρτον δει βοηθεν, ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμνος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τος μν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εναι δεν νομζοντας, τος δ’ ὁπλίταις κνδυνον ἡγουμένους, ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ππους ἀδοκιμάστων παρ τὸν νμον ἐγὼ προσελθὼν φην τ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με κ το καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εναι το πλήθους μλλοντος κινδυνεειν δειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεεσθαι. κα μοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε.

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

[14] Συλλεγέντων τονυν τν δημοτν πρ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολτας μν χρηστος ντας κα προθύμους, ἐφοδίων δ ἀποροῦντας, επον τι χρ τοὺς χοντας παρχειν τ ἐπιτήδεια τος ἀπόρως διακειμνοις. κα ο μόνον τοτο συνεβολευον τος λλοις, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς δωκα δυον ἀνδροῖν τρικοντα δραχμς ἑκατέρῳ, οὐχ ς πολλ κεκτημένος, λλ να παρδειγμα τοτο τος λλοις γνηται. κα μοι ἀνάβητε.

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 

 

 

[15] Μετὰ ταῦτα τονυν, ὦ βουλή, εἰς Κρινθον ἐξόδου γενομνης κα πάντων προειδτων τι δεσει κινδυνεειν, ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην στε τς πρτης τεταγμνος μχεσθαι τος πολεμοις· κα μάλιστα τς ἡμετέρας φυλς δυστυχησσης, κα πλείστων ἐναποθανόντων στερος ἀνεχώρησα το σεμνοῦ Στειριῶς το πᾶσιν ἀνθρώποις δειλαν ὠνειδικότος.

 

 

[16] καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις στερον μετ ταῦτα ν Κορίνθῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμνων, στε τος πολεμους μ δύνασθαι παριναι, Ἀγησιλάου δ’ ες τν Βοιωταν ἐμβαλόντος ψηφισαμνων τν ἀρχόντων ἀποχωρίσαι τξεις ατινες βοηθσουσι, φοβουμνων ἁπάντωνἰκότως, ὦ βουλή· δεινὸν γρ ν ἀγαπητῶς ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμνους φ τερον κνδυνον ἰέναι) προσελθν ἐγὼ τὸν ταξαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τξιν πμπειν.

 

[17] στ’ ε τινες ὑμῶν ὀργίζονται τος τ μὲν τς πλεως ἀξιοῦσι πρττειν, κ δὲ τῶν κινδνων ἀποδιδράσκουσιν, οκ ν δικαως περ ἐμο τὴν γνμην τατην χοιεν· ο γὰρ μνον τ προσταττόμενα ἐποίουν προθμως, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν ἐτόλμων. κα ταῦτ ἐποίουν οχ ς ο δεινὸν ἡγούμενος εναι Λακεδαιμονοις μχεσθαι, λλ να, ε ποτε ἀδίκως ες κνδυνον καθισταμην, δι ταῦτα βελτων φ ὑμῶν νομιζμενος ἁπάντων τν δικαων τυγχνοιμι. κα μοι ἀνάβητε τοτων μρτυρες.

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 

 

 

[18] Τῶν τονυν λλων στρατειν κα φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πποτε, ἀλλὰ πάντα τν χρνον διατετλεκα μετ τῶν πρτων μν τς ἐξόδους ποιομενος, μετ τῶν τελευταων δ ἀναχωρῶν. κατοι χρ τοὺς φιλοτμως καὶ κοσμίως πολιτευομνους κ τν τοιοτων σκοπεν, λλ’ οκ ε τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεν· τ μὲν γρ τοιατα ἐπιτηδεύματα οτε τος ἰδιώτας οτε τ κοινὸν τς πλεως βλπτει, κ δ τῶν κινδυνεειν ἐθελόντων πρς τος πολεμους παντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.

 

[19] στε οκ ξιον π ψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεν οτε μισεν οὐδένα, λλ κ τν ργων σκοπεν· πολλο μὲν γρ μικρν διαλεγμενοι κα κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγλων κακν ατιοι γεγνασιν, τεροι δ τῶν τοιοτων ἀμελοῦντες πολλ κἀγαθὰ ὑμᾶς εσιν εἰργασμένοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

[20] δη δ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, τι νετερος ν ἐπεχείρησα λγειν ν τ δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορσαι, πειτα μντοι κα ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθναι το δέοντος, μα μν τν προγνων ἐνθυμούμενος, τι οὐδὲν ππαυνται τ τῆς πλεως πρττοντες,

 

 

 

[21] μα δ ὑμᾶς ὁρῶν γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τος τοιοτους μνους <τινς> ἀξίους νομζοντας εναι, στε ὁρῶν ὑμᾶς τατην τν γνμην χοντας τς οκ ν ἐπαρθείη πρττειν κα λέγειν ὑπὲρ τς πλεως; τι δ τ ἂν τος τοιοτοις χθοισθε; ο γὰρ τεροι περ αὐτῶν κριτα εἰσιν, λλ ὑμεῖς.

 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002. Λυσίας. Ι, Υπερασπιστικοί Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Πρόλογος Χ. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.

 

Προοίμιον (§1–3): Ο Μαντίθεος ελπίζει σε έγκριση της εκλογής του 

Κύριοι βουλευτές, αν δε γνώριζα καλά ότι οι κατήγοροι θέλουν να με βλάψουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτή την κατηγορία. Γιατί νομίζω ότι, για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα, αυτοί είναι αίτιοι πολύ μεγάλων αγαθών, που θα τους ανάγκαζαν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.

 

  

Γιατί, εγώ έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ώστε έχω την ελπίδα, και αν κάποιος τυχαίνει να συμπεριφέρεται άσχημα και εχθρικά σε μένα, όταν με ακούσει να μιλάω για όσα έχω κάνει, ότι θα αλλάξει γνώμη και θα με θεωρήσει πολύ καλύτερο στο μέλλον.

 

Έχω λοιπόν την αξίωση, κύριοι βουλευτές, να μην ωφεληθώ σε τίποτα περισσότερο, αν σας αποδείξω μόνο αυτό, ότι δηλαδή διάκειμαι ευνοϊκά προς το τωρινό (δημοκρατικό) πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί να συμμετέχω στους ίδιους κινδύνους με σας. Αν, όμως, φαίνομαι να έχω ζήσει και σχετικά με τα υπόλοιπα με μέτρο και πολύ διαφορετικά από τη φήμη (που επικρατεί) και αντίθετα από τις διαδόσεις των αντιπάλων (μου), σας παρακαλώ εμένα να εγκρίνετε για βουλευτή, ενώ αυτούς να τους θεωρείτε ότι είναι φαύλοι. Αρχικά, λοιπόν, θα αποδείξω ότι δεν ανήκα στην τάξη των ιππέων ούτε ζούσα στην πατρίδα κατά την περίοδο των τριάντα τυράννων ούτε συμμετείχα ενεργά στο πολίτευμα (που ίσχυε) τότε.

 

Διήγησις–ἀπόδειξις (§4–19): Γιατί πρέπει να εκλεγεί βουλευτής ο ομιλητής

 

Ο πατέρας, δηλαδή, πριν από τη συμφορά στον Ελλήσποντο, μας έστειλε στο Σάτυρο, που ήταν βασιλιάς του Πόντου, για να ζήσουμε (εκεί) με ορισμένο τρόπο και ούτε ζούσαμε (εδώ) στην πατρίδα, όταν γκρεμίζονταν τα τείχη ούτε όταν άλλαζε το πολίτευμα, αλλά επιστρέψαμε πέντε μέρες νωρίτερα, προτού όσοι βρίσκονταν στη Φυλή να επανέλθουν από την εξορία στον Πειραιά.

  

Και, πράγματι, ούτε ήταν φυσικό να θέλουμε να μετέχουμε σε ξένους κινδύνους, επειδή είχαμε φτάσει σε τέτοια κρίσιμη στιγμή, ούτε εκείνοι φαίνεται να είχαν τέτοια γνώμη, ώστε να παρέχουν αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας και σ' εκείνους που ήταν μακριά από την πατρίδα τους και σ' αυτούς που δε διέπραξαν κανένα αδίκημα, αλλά περισσότερο στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνους που μαζί τους κατέλυσαν τη δημοκρατία.

  

 Και έπειτα, βέβαια, είναι ανόητο να εξετάζει (κανείς) αυτούς που υπηρέτησαν στην τάξη των ιππέων από την (ξύλινη) πινακίδα. Γιατί, σ' αυτήν (την πινακίδα) δεν είναι γραμμένοι βέβαια πολλοί απ' αυτούς που παραδέχονται ότι ήταν ιππείς ενώ είναι καταγραμμένοι μερικοί από εκείνους που είχαν φύγει από την πατρίδα. Αλλά εκείνος (ο κατάλογος της πινακίδας) είναι πολύ μεγάλη απόδειξη. Όταν, δηλαδή, ξαναγυρίσατε στην πατρίδα, αποφασίσατε με ψηφοφορία να σας παραδώσουν οι φύλαρχοι κατάλογο των ιππέων, για να εισπράξετε πίσω το επίδομα απ' αυτούς.

  

Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι εγώ αναφέρθηκα από τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα τη χρηματική προκαταβολή. Και όμως είναι εύκολο σ' όλους να καταλάβουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν υποχρεωτικό στους φυλάρχους να τιμωρούνται οι ίδιοι, αν δεν αποκάλυπταν αυτούς που είχαν λάβει τη χρηματική προκαταβολή. Επομένως, θα μπορούσατε να πιστεύετε σ' εκείνους τους καταλόγους (των φυλάρχων) πολύ πιο δίκαια παρά σ' αυτές (τις ξύλινες πινακίδες). Γιατί, απ' αυτές (τις ξύλινες πινακίδες) ήταν εύκολο, σ' όποιον ήθελε, να σβηστεί το όνομά του ενώ σ' εκείνους (στους καταλόγους των φυλάρχων) ήταν υποχρεωτικό να αναφερθούν από τους φυλάρχους εκείνοι που υπηρέτησαν ως ιππείς.

 

 Και ακόμη, κύριοι βουλευτές, αν βέβαια υπηρέτησα ως ιππέας, δε θα το αρνιόμουν με επιμονή σα να είχα κάνει κάτι φοβερό αλλά θα είχα την αξίωση να εγκριθώ ως βουλευτής ύστερα από δοκιμασία, αν θα αποδείκνυα ότι κανένας από τους συμπολίτες μου δεν έχει κακοποιηθεί από μένα. Και βλέπω ότι και εσείς έχετε αυτή τη γνώμη και ότι πολλοί, βέβαια, από εκείνους που τότε υπηρέτησαν ως ιππείς είναι (τώρα) βουλευτές και ότι πολλοί απ' αυτούς έχουν εκλεγεί (τώρα) στρατηγοί και ίππαρχοι. Επομένως, να θεωρείτε ότι δεν κάνω αυτή την απολογία για τίποτε άλλο παρά γιατί τόλμησαν (οι κατήγοροι) να πουν ψεύδη εναντίον μου ολοφάνερα. (Εμπρός), λοιπόν, ανέβα (στο βήμα) και κατάθεσε τη μαρτυρία σου για μένα.

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

  

Γι' αυτή, λοιπόν, την κατηγορία δε γνωρίζω γιατί πρέπει να πω περισσότερα. Μου φαίνεται, όμως, κύριοι βουλευτές, ότι αρμόζει να απολογείται (κάποιος) στους άλλους δικαστικούς αγώνες για αυτές μόνες τις κατηγορίες, στις δοκιμασίες όμως (μου φαίνεται ότι) είναι δίκαιο να λογοδοτεί για όλη του τη ζωή. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να με ακούσετε με εύνοια. Και θα απολογηθώ όσο μπορώ πιο σύντομα.

  

Εγώ δηλαδή κατ' αρχάς, αν και δε μου απέμεινε μεγάλη περιουσία εξαιτίας των συμφορών και του πατέρα μου και της πόλης, πάντρεψα δύο αδελφές, δίνοντας στην καθεμιά ως προίκα τριάντα μνες, και μοιράστηκα (την πατρική περιουσία) με τον αδελφό μου, έτσι ώστε να παραδέχεται εκείνος ότι έχει περισσότερα από μένα από την πατρική περιουσία, και σε σχέση με όλους τους άλλους έχω ζήσει έτσι, ώστε να μη δώσω καμιά αφορμή για παράπονο ποτέ μέχρι τώρα ούτε σε έναν (από τους συμπολίτες μου).

 

Και τις ιδιωτικές μου, λοιπόν, υποθέσεις έτσι τις έχω διευθετήσει. Σχετικά, όμως, με το δημόσιο βίο νομίζω ότι είναι για μένα πολύ μεγάλη απόδειξη της δικής μου τιμιότητας ότι, όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να χάνουν τον καιρό τους στα ζάρια ή στα ποτά ή σε τέτοιες ακολασίες, θα δείτε όλους αυτούς να είναι αντίπαλοί μου και να διαδίδουν πάρα πολλές ψευδείς φήμες για μένα και να λένε (πάρα πολλά) ψέματα. Και όμως είναι φανερό ότι, αν επιθυμούσαμε τα ίδια (πράγματα), δε θα είχαν για μένα τέτοια γνώμη.

  

Και ακόμα, κύριοι βουλευτές, κανείς δε θα μπορούσε να αποδείξει ότι έχει γίνει σε βάρος μου ούτε αισχρή ιδιωτική δίκη ούτε έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα ούτε μήνυση για δημόσιο αδίκημα. Και όμως, βλέπετε ότι άλλοι έχουν μπλεχτεί πολλές φορές σε τέτοιους δικαστικούς αγώνες. Σχετικά, λοιπόν, με τις εκστρατείες και τους κινδύνους απέναντι στους εχθρούς εξετάστε πώς συμπεριφέρομαι στην πόλη.

  

Πρώτα δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να τους βοηθήσετε στην Αλίαρτο, αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο να υπηρετήσω στους ιππείς, επειδή έβλεπα ότι για τους ιππείς όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια, ενώ (αντίθετα) για τους οπλίτες (επειδή έβλεπα ότι) θεωρούσαν (ότι θα μπορούσε να υπάρξει) κίνδυνος, μολονότι άλλοι κατατάχθηκαν στο ιππικό χωρίς να υποβληθούν σε δοκιμασία κατά παράβαση του νόμου, εγώ, αφού παρουσιάστηκα στον Ορθόβουλο, του είπα να με διαγράψει από τον κατάλογο (των ιππέων), επειδή νόμιζα ότι είναι αισχρό να εκστρατεύω, αφού προετοιμάσω για τον εαυτό μου ασφάλεια, ενώ ο λαός επρόκειτο να διατρέχει κινδύνους. (Σε παρακαλώ, λοιπόν,) για μένα ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε.

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

  

Όταν, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν οι συνδημότες (μου) πριν από την εκστρατεία, επειδή γνώριζα ότι μερικοί από αυτούς ήταν βέβαια τίμιοι πολίτες και πρόθυμοι αλλά ότι είχαν έλλειψη από προμήθειες, είπα ότι πρέπει οι πλούσιοι να χορηγούν τα απαραίτητα στους φτωχούς. Και δε συμβούλευσα στους άλλους μόνο αυτό αλλά και ο ίδιος έδωσα τριάντα δραχμές σε καθέναν από δύο άντρες, όχι επειδή είχα πολλά (χρήματα) αλλά για να αποτελέσει αυτό παράδειγμα στους άλλους. Ανεβείτε για χάρη μου στο βήμα (να το επιβεβαιώσετε).

  

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  

Μετά από όλα αυτά λοιπόν, κύριοι βουλευτές, όταν έγινε η εκστρατεία στην Κόρινθο και όλοι γνώριζαν από πριν ότι θα χρειαστεί να κινδυνεύσουν, ενώ κάποιοι απέφευγαν τη μάχη, εγώ τόλμησα να πολεμώ τους εχθρούς παραταγμένος στην πρώτη γραμμή και μάλιστα, παρόλο που η δική μας φυλή νικήθηκε και σκοτώθηκαν πάρα πολλοί, αποχώρησα από τη μάχη μετά τον αλαζόνα Στειριέα, ο οποίος έχει κατηγορήσει όλους τους ανθρώπους για δειλία.

  

Λίγες μέρες μετά από αυτά, ενώ είχαν καταληφθεί οχυρές θέσεις στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα οι εχθροί να μη μπορούν να περάσουν, κι ενώ ο Αγησίλαος εισέβαλε στη Βοιωτία κι ενώ οι άρχοντες αποφάσισαν να αποσπάσουν παρατάξεις (στρατού) για να τους βοηθήσουν, αν και όλοι γενικά φοβούνταν (εύλογα, κύριοι βουλευτές· γιατί ήταν φοβερό να βαδίζουμε για νέο κίνδυνο, ενώ λίγο πρωτύτερα είχαμε σωθεί μόλις και μετά βίας), εγώ, αφού παρουσιάστηκα, πρότρεπα τον ταξίαρχο να αποστείλει το δικό μου τάγμα χωρίς κλήρωση.

 

  

Επομένως, αν κάποιοι από σας οργίζονται εναντίον εκείνων που έχουν την αξίωση να ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα αλλά δραπετεύουν από τη μάχη, δε θα είχαν δίκαια για μένα αυτή τη γνώμη. Γιατί, δεν εκτελούσα πρόθυμα μόνο τις διαταγές (των αρχόντων), αλλά τολμούσα και να διακινδυνεύω τη ζωή μου. Και αυτά τα έκανα, όχι διότι πίστευα ότι δεν είναι επικίνδυνο να πολεμά κανείς με τους Λακεδαιμονίους αλλά για να κερδίζω όλα τα δίκαιά μου, αφού εσείς εξαιτίας αυτών θα με θεωρούσατε καλύτερο, αν κάποτε εμπλεκόμουν άδικα σε δικαστικό αγώνα. Και, παρακαλώ, ανεβείτε για χάρη μου ως μάρτυρες (στο βήμα) γι' αυτά.

  

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 

Λοιπόν, ποτέ ως τώρα δεν απουσίασα από καμιά από τις υπόλοιπες εκστρατείες και φυλάξεις φρουρίων αλλά πάντα εκστράτευα με τους πρώτους και αποχωρούσα με τους τελευταίους. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάζετε με τέτοια κριτήρια αυτούς που αναμιγνύονται στα πολιτικά με φιλοτιμία και με ευπρέπεια και όχι, αν κάποιος είναι μακρυμάλλης, να τον μισείτε γι' αυτό το λόγο. Γιατί, αυτού του είδους οι συνήθειες δε βλάπτουν ούτε τους απλούς πολίτες ούτε τις αρχές της πόλης, όμως από εκείνους τους πολίτες, που είναι αποφασισμένοι να κινδυνεύουν απέναντι στους εχθρούς, όλοι σας γενικά ωφελείστε.

  

Επομένως δεν αξίζει, κύριοι βουλευτές, ούτε να αγαπάμε ούτε να μισούμε κανέναν από την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά να (τον) κρίνουμε από τις πράξεις (του). Γιατί πολλοί, ενώ μιλούν χαμηλόφωνα και ντύνονται καθωσπρέπει, έχουν γίνει αίτιοι μεγάλων συμφορών ενώ άλλοι, παρόλο που παραμελούν αυτά, έχουν κάνει σε σας πολλά καλά.

 

Ἐπίλογος (§20–21): Τα κίνητρα της ανάμειξης του Μαντίθεου στα πολιτικά πράγματα της πόλης

 

Έχω αντιληφθεί όμως τώρα, κύριοι βουλευτές, ότι μερικοί οργίζονται εναντίον μου γι' αυτό, διότι δηλαδή, αν και νεότερος, προσπάθησα να μιλήσω δημόσια στην εκκλησία του δήμου. Εγώ, βέβαια, αρχικά αναγκάστηκα να εκφωνήσω λόγους για προσωπικές μου υποθέσεις, έπειτα όμως φαίνεται ότι έδειξα μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε φιλοδοξία, από τη μια αναλογιζόμενος ότι οι πρόγονοί (μας) δεν είχαν σταματήσει καθόλου να ασχολούνται με τα κοινά της πόλης

 

και από την άλλη επειδή έβλεπα εσάς (γιατί πρέπει να λέω την αλήθεια) να θεωρείτε ότι μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι αξιόλογοι για κάτι· ώστε ποιος (πολίτης), βλέποντας εσάς να έχετε αυτή τη γνώμη, δε θα σεμνυνόταν να ενεργεί και να μιλά για την πόλη; Ακόμη, γιατί δυσανασχετούσατε εσείς με τέτοιους (ανθρώπους); Γιατί, γι' αυτούς δεν είναι άλλοι οι κριτές αλλά εσείς.

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015.