ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Η περίληψη κειμένου (25 μονάδες)

επιμέλεια: Δώρα Ραβανίδου 

 

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου.

Με την περίληψη επιδιώ­κεται:

1.  Η κατανόηση του κειμένου.

2.  Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμε­νο του κειμένου.

3.  Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό ως προς το περιεχόμενο του κειμένου.

4.  Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή, που δεν προδίδει το πνεύμα του αρχικού κειμένου.

 

Πορεία για τη σύνταξη μιας περίληψης:

1.  Διαβάζω ολόκληρο το κείμενο.

2.  Επισημαίνω το θεματικό του κέντρο.

3.  Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο (θεματική πρόταση, βασικές λεπτομέρειες)

4.  Ανάγω τις σημειώσεις σε διάγραμμα κειμένου.

5.  Αναπτύσσω το διάγραμμα σε συνεχή λόγο.

 

Τα βήματα για τη σύνταξη μιας περίληψης:

1.  Ξεκινώ με τη φράση: « Ο συγγραφέας / αρθρογράφος του κειμένου αναφέρει, αναφέρεται, προβάλλει, προβληματίζεται, τονίζει, επισημαίνει…….»

2.  Ακολουθεί το θεματικό κέντρο του κειμένου που ολοκληρώνει την προηγούμενη διατύπωση.

3.  Με τη χρήση μιας διαρθρωτικής φράσης ή λέξης (π.χ. αρχικά) συνδέω την πρώτη περίοδο με τη δεύτερη (η οποία αποτελεί την περιληπτική διατύπωση της πρώτης παραγράφου).

4.  Ακολουθώ την ίδια διαδικασία με βάση τις σημειώσεις μου για κάθε παράγραφο.

5.  Φροντίζω ο λόγος μου να είναι συνεχής (αλληλουχία, συνοχή) χρησιμοποιώντας διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις (π.χ. Επίσης τονίζει, παράλληλα επισημαίνει, αντίθετα προβάλλει……..)

 

Στην αξιολόγηση της περίληψης συνεξετάζονται τρεις παράμετροι:

 

1. Το περιεχόμενο της περίληψης (0-12 μονάδες)

 


 

Θετικά στοιχεία:

ü     Η επισήμανση του νοηματικού κέντρου του κειμένου (της κεντρικής ιδέας)

ü     Η απομόνωση των σημαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειμένου, αποφεύγοντας την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση.

ü     Η κατανόηση και ορθή απόδοση των νοημάτων του κειμένου.

 


 

2. Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης (έκφραση) (0-8 μονάδες)

 


 

Θετικά στοιχεία:

ü     Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμέ­νου (πληροφοριακό ύφος).

ü     Η ικανότητα πύκνωσης του κειμένου μέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση, αναδιατύπωση κτλ.).

ü     Η ορθή χρήση της γλώσσας (ορθογραφία, στί­ξης, σύνταξη, λεξιλόγιο)

ü     Η αντικειμενικότητα με την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης κριτικής-σχολιασμού των θέσεων του αρχικού κειμένου.

 

3. Η δομή του περιληπτικού κειμένου (0-5 μονάδες)

 


 

Θετικά στοιχεία:

ü     Η απόδοση της νοηματικής ακολουθίας του κειμένου

ü     Η σύνταξη ενός κειμένου με ομαλή ροή και συνοχή.

ü     Η επιτυχής χρήση των διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων.

1.  Η έκταση της περίληψης: Η έκταση εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη δομή του δοθέντος κειμένου. Γι' αυτό καθορίζεται κάθε φορά η πο­σότητα της περίληψης σε λέξεις (90-120 λέξεις). Αυτό δε σημαίνει την αυστηρή καταμέτρηση των λέξεων αλλά την αξιολόγηση της ικανότητας να πυκνωθεί το κείμενό σε συγκεκριμένο πλαίσιο. (Ως ανεκτή υπέρ­βαση θεωρούνται οι είκοσι (20) περίπου λέξεις)

2.  Η παραγραφοποίηση: Η περίληψη μπορεί να γρα­φεί ως μία ενιαία παράγραφος ή να χωριστεί σε παραγράφους ανά­λογα με το μέγεθος και το είδος του κειμένου.

3.  Το Επικοινωνιακό πλαίσιο: Η περίληψη γράφεται για συ­γκεκριμένο σκοπό και έχει πάντα αποδέκτη. (Παράδειγμα: Σε κυ­ριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύτηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημε­ρώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενό του γράφοντας μια περίλη­ψη 100 λέξεων).

4.  Επιλέγω ποια σύνταξη θα χρησιμοποιήσω:

 

Ενεργητική σύνταξη

Παθητική σύνταξη

 

1.  Εξαίρεται και προβάλλεται το πρόσωπο που δρα (=το υποκείμενο).

2.  Το γραμματικό υποκείμενο της πρότασης συμπίπτει με το λογικό υποκείμενο.

 

 

1.  Εξαίρεται το αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου.

2.  Το λογικό υποκείμενο δηλώνεται με προσδιορισμό του ποιητικού αιτίου.

3.  Το ποιητικό αίτιο πολλές φορές παραλείπεται

      α) όταν εννοείται

      β) όταν είναι άγνωστο

      γ) όταν δε θέλουμε να το δηλώσουμε

4.  Το ύφος γίνεται απρόσωπο. Ο λόγος γίνεται πιο αντικειμενικός.

5.  Το κείμενο κερδίζει σε πυκνότητα και συντομία.

 

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.