ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Η επίδραση της τηλεόρασης στα παιδιά

 

 

[...] Στη διάρκεια μιας ημέρας είκοσι τεσσάρων ωρών τα παιδιά είναι ξύπνια, κατά μέσο όρο, δεκαέξι ώρες. Έχουμε, επομένως, στη διάθεσή μας εκατόν δώδεκα ώρες εβδομαδιαίως στις οποίες μπορούμε να βασίσουμε την έρευνά μας. Με τι ασχολιούνται τα  παιδιά την Αμερική  σήμερα, ιδιαίτερα αυτά που είναι μεταξύ τριών και έντεκα ετών, στη διάρκεια αυτών των εκατόν δώδεκα ωρών;

Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας τα περισσότερα παιδιά περνούσαν αυτό το χρόνο στις κοινότητες και στα χωριά που είχαν γεννηθεί, παρατηρώντας τους ενήλικους στις καθημερινές δραστηριότητές τους. Τα παιδιά αποκτούσαν, με αυτό τον τρόπο, τις ικανότητες και τις μορφές συμπεριφοράς που θα τους επέτρεπαν, στη συνέχεια, να προσαρμοστούν στην κοινωνία όπου και ζούσαν.

Όταν ενηλικιώνονταν, αυτές οι ικανότητες και μορφές συμπεριφοράς, που είχαν αναπτυχθεί στην παιδική ηλικία, ετίθεντο σ’ εφαρμογή. Επομένως, ό,τι μάθαινε μέσα στην οικογένεια η μία γενιά χρησίμευε ως πρότυπο για την επόμενη. Το παιδί προετοιμαζόταν, με αυτό τον τρόπο, για την εργασία και για τη ζωή· μάθαινε να γνωρίζει τον κόσμο όπως αυτός υπήρχε για την οικογένεια και την κοινότητα.

Τα πράγματα άρχισαν ν’ αλλάζουν με τη βιομηχανική επανάσταση. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν τις κοινότητες, στους κόλπους των οποίων είχαν μέχρι τότε ζήσει, πηγαίνοντας στις πόλεις, παλιές και καινούριες, με σκοπό να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Σε αυτό τον αστικό και βιομηχανικό κόσμο τα παιδιά πραγματοποιούν τη μαθητεία τους μ' έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τα σχολεία συμπλήρωσαν την εκπαίδευση που αποκτιόταν με την καθημερινή παρατήρηση.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η κατάσταση εξελίχτηκε με ακόμα πιο θεαματικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι το παιδί στην Αμερική περνάει, κατά μέσο όρο, σαράντα ώρες την εβδομάδα παρακολουθώντας τηλεόραση ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Αν προσθέσουμε τις σαράντα ώρες που περνάει στο σχολείο, υπολογίζοντας τον αναγκαίο χρόνο για τις μετακινήσεις και τη μελέτη των μαθημάτων, δεν του απομένουν παρά τριάντα δύο ώρες για να είναι με τους φίλους και την οικογένειά του. Για να σχηματίσουμε μία ιδέα για το τι μαθαίνουν σχετικά με τον κόσμο που τα περιστοιχίζει και τους εαυτούς τους, πρέπει να εξετάσουμε όλα όσα αποτελούν το περιβάλλον τους: δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, τους γείτονες και, με ιδιαίτερη προσοχή, την τηλεόραση. Η επίδραση αυτής της τελευταίας στο περιβάλλον και επομένως στην κοινωνικοποίηση των παιδιών πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά.

 

(απόσπασμα από το «Karl Popper John Condry, Τηλεόραση, κίνδυνος για τη δημοκρατία, Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, σ. 45-46)

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Να συντάξετε περίληψη εκατό (100) περίπου λέξεων.

μονάδες 25/100 

2. Να μετατραπεί η σύνταξη των παρακάτω φράσεων σε παθητική: "Τα σχολεία συμπλήρωσαν την εκπαίδευση που αποκτιόταν με την καθημερινή παρατήρηση",  "τα παιδιά αποκτούσαν, με αυτό τον τρόπο, τις ικανότητες και τις μορφές συμπεριφοράς"

μονάδες 10/100

3. Στις δύο πρώτες περιόδους της τέταρτης / τελευταίας παραγράφου ποια αποτελεί γεγονός και ποια σχόλιο; (Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η κατάσταση εξελίχτηκε με ακόμα πιο θεαματικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι το παιδί στην Αμερική περνάει, κατά μέσο όρο, σαράντα ώρες την εβδομάδα παρακολουθώντας τηλεόραση ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.)

μονάδες 5/100

4. Ποια είναι η νοηματική σχέση της δεύτερης με την τρίτη παράγραφο;

μονάδες 15/100

5. Συνεχίζετε το κείμενο στο ίδιο ύφος καταγράφοντας την επίδραση που έχει η τηλεόραση, ως μέσο κοινωνικοποίησης, στα παιδιά.

μονάδες 40/100 

επιπλέον ερωτήσεις

1. ποιος είναι ο ρόλος του ερωτήματος στην πρώτη παράγραφο;

2. ποια είναι η σημασία των διαρθρωτικών λέξεων/ φράσεων της δεύτερης παραγράφου: Μέχρι, στη συνέχεια, Όταν, Επομένως.

3. Ποια είναι η δομή της τρίτης (Τα πράγματα άρχισαν... την καθημερινή παρατήρηση.) και της τέταρτης παραγράφου (Στη διάρκεια των... να εξεταστεί προσεκτικά.);

4. Ο τίτλος του κειμένου δίνει την πραγματική εικόνα για το περιεχόμενό του; Δικαιολογήστε την απάντησή σας και αν διαφωνείτε προτείνετε έναν δικό σα τίτλο.

5. Να κάνετε ραβδόγραμμα που θα αναπαριστά την εβδομαδιαία κατανομή του χρόνου των παιδιών στην Αμερική, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο.  Στη συνέχεια κάντε παρόμοιο ραβδόγραμμα που θα αναπαριστά την κατανομή του δικού σας εβδομαδιαίου χρόνου.

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.