ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα]

 

Στη συνέχεια, ο ομιλητής αναφέρεται στην πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών, που, κατά τη γνώμη του, διαβρώνει ολόκληρη τη χώρα. Καταγγέλλει την περίπτωση ενός νομού, όπου κάθε βδομάδα εγκαθίστανται κρυφά περίπου δυο χιλιάδες άτομα. Πολλαπλασιάζει τον αριθμό αυτό με το σύνολο των νομών των συνόρων, κι έπειτα επί 52, καταλήγοντας σε ένα αστρονομικό ποσό. Το κοινό μένει κατάπληκτο: «Υπάρχουν λοιπόν τόσοι πολλοί;!» Μένω κι εγώ κατάπληκτη με τη σειρά μου, πιστεύοντας ότι στο Πολυτεχνείο διδάσκεται κανείς σοβαρότερα τη στατιστική.

Ο Μεγκρέ συνεχίζει ζωγραφίζοντας το πορτρέτο των «Αφρικανών» που παραβιάζουν καθημερινά τα σύνορα μας, μιμούμενος την αδέξια προφορά τους, όπως ακριβώς κι οι οπαδοί του 15ου τομέα. Όλοι τον ακούνε ικανοποιημένοι. Ο Μεγκρέ διαλέγει προσεχτικά τη στιγμή για να τους φοβίσει:

 «Αν λοιπόν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότε θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα, μαζί με την πολιτική μας ηρεμία, και θα γίνουμε ένας γαλλικός... Λίβανος».

Άννα Τριστάν, Στο μέτωπο, Αθήνα, Στάχυ, 1989, σελ. 80-81

 

 

 

Α1. Το κείμενο είναι περίπου 140 λέξεις. Να το πυκνώσεις σε λιγότερες από 40.

μονάδες __

 

Α2. Απαντήστε σύντομα με μια φράση 10-15 λέξεων στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) ποιο είναι το θέμα του κειμένου;

β) ποια είναι η άποψη του συγγραφέα;

γ) για ποιο λόγο γράφει το κείμενο; σε ποιους απευθύνεται;

δ) τι είδος κείμενο είναι;

μονάδες __

 

Α3. «Ο Μεγκρέ διαλέγει προσεχτικά τη στιγμή για να τους φοβίσει». Ποια σκοπιμότητα φανερώνει η παραπάνω φράση του κειμένου; Τι οφέλη μπορεί να έχει ο Μεγκρέ από τον εκφοβισμό του ακροατηρίου;

μονάδες __

 

Α4. Ποια είναι η οπτική της αφηγήτριας σε σχέση με τα γεγονότα που παρουσιάζει; Να βρείτε δυο σημεία που τεκμηριώνουν την απάντησή σας.

μονάδες __

 

Α5. Σε ποια χώρα αναφέρεται το κείμενο; Από πού προέρχονται οι «λαθρομετανάστες»;

μονάδες __

Α6. «τότε θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα». Από ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελείται η εθνική ταυτότητα; Νομίζετε ότι είναι κάτι στατικό ή κάτι που αλλάζει και εξελίσσεται; Αναπτύσσετε μια παράγραφο στην οποία αιτιολογείτε την άποψή σας. [μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντί για τη Γ]

μονάδες __

 

 

 

Β1. Να βρεις και να εξηγήσεις δυο διαφορετικές χρήσεις των εισαγωγικών.

μονάδες __

 

Β2. «θα γίνουμε ένας γαλλικός... Λίβανος». Πώς λέγεται το σημείο στίξης στην προηγούμενη φράση; Ποιος είναι ο ρόλος του;

μονάδες __

 

Β3. Να εξηγήσεις της κυριολεκτική σημασία των παρακάτω μεταφορικών φράσεων του κειμένου: α) πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών και β) συνεχίζει ζωγραφίζοντας το πορτρέτο.

μονάδες __

 

Β4. Να μετατρέψετε τις ενεργητικές συντάξεις της παρακάτω φράσης σε παθητικές: «Ο Μεγκρέ διαλέγει προσεχτικά τη στιγμή για να τους φοβίσει»

μονάδες __

 

Β5. Διαβάστε το κείμενο β΄ και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

«Περί της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων εις Ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής».

«1ον. Απαγορεύεται η εν Ελλάδι απόβασις αλλοδαπών εφ' όσον ούτοι δεν είναι εφωδιασμένοι δια τακτικών διαβατηρίων, νομίμως τεθεωρημένων ή δια των εγγράφων των εκάστοτε οριζομένων δια Β.Δ. εκδιδομένων προτάσει των επί των Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιθάλψεως υπουργών.

2ον. Πας πλοιοκτήτης, πράκτωρ ή πλοίαρχος ή άλλο οιονδήποτε μέλος πληρώματος πλοίου τινός, όστις ήθελεν αναλάβει, όπως διευκολύνη ή δεχθή την εις Ελλάδα μεταφοράν των περί ων η εν άρθρω 1 απαγόρευσις προσώπων, τιμωρείται δια φυλακίσεως εξ τουλάχιστον μηνών και χρηματικής ποινής από τρισχιλίων μέχρι δεκακισχιλίων δραχμών δι' έκαστον, κατά παράβασιν του παρόντος νόμου, μεταφερόμενον πρόσωπον...».

ΦΕΚ 1922/Α/119, Ν.2870 της 16.7.1922

 

Β5α. Ποιος είναι ο σκοπός του παραπάνω νόμου;

Β5β. Με ποια μέτρα προσπαθεί να πετύχει το σκοπό;

Β5γ. Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι αλλοδαποί των οποίων «απαγορεύεται η εν Ελλάδι απόβασις»;

B5δ. Ξέρετε αν εφαρμόστηκε και γιατί;

μονάδες __

 

 

Γ. «τότε θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα». Από ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελείται η εθνική ταυτότητα; Νομίζετε ότι είναι κάτι στατικό ή κάτι που αλλάζει και εξελίσσεται; Η έλευση αλλοδαπών επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της; Γνωρίζετε παραδείγματα από τον κόσμο και από την ιστορία; Αναπτύσσετε κείμενο στο οποίο αιτιολογείτε την άποψή σας.

μονάδες __

 

 

 

Α1. παρουσίαση πλαστών στοιχείων σχετικών με την έλευση μεταναστών τα οποία εντυπωσιάζουν το ακροατήριο. Η συγγραφέας εκπλήσσεται

Κορύφωση της περιγραφής με υποτιμητικό τρόπο για το προφίλ των μεταναστών, έτσι ώστε να πετύχει η κινδυνολογία για την εθνική ταυτότητα

Α2α. κίνδυνος από την έλευση ξένων σε μια χώρα

Α2β. αμφισβητεί τα στοιχεία και κρίνει την σκοπιμότητα του Μεγκρέ

Α2γ. κριτική

Α2δ. αφήγηση γεγονότων και σχολιασμός

Α3. δεν φαίνεται στο κείμενο, ίσως επειδή είναι απόσπασμα

Α4. στατιστική στο πολυτεχνείο και διαλέγει τη στιγμή

Α5. Γαλλία, Λιβανος, Αφρική

Α6. σύμφωνα με το κείμενο ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας υπονοείται η γλώσσα. Τόσο η εθνική ταυτότητα όσο και η γλώσσα εξελίσσονται. Υπάρχει ζήτημα αν συνδέονται αναντίρρητα.

Β1. ευθύς λόγος, δεν είναι όλοι οι Άραβες Αφρικανοί

Β2. αποσιωπητικά, αφήνουν περιθώριο να συμπληρώσουμε εμείς και προετοιμάζουν την έκπληξη.

Β3. μεγάλο πλήθος που έρχεται μαζικά, δίνει περισσότερα χαρακτηριστικά

Β5α. να εμποδίσει την έλευση ξένων στην Ελλάδα

Β5β. ποινές για όσους βοηθούν ξένους να έρθουν στην Ελλάδα

Β5γ. οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής

Β5δ. η πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο ισχυρή και διαφορετική από τους νόμους.

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.